Nu ännu enklare inloggning till Gleerups digitala läromedel

Mer än 100 000 lärare och elever använder idag Gleerups digitala läromedel. Från och med idag får de lättare inloggning och tillgång till sina läromedel via sitt Office 365-konto. Många ser idag en utmaning i att kunna koppla ihop sina digitala läromedel med skolans övriga system och en inloggning mot Office 365 har efterfrågats av många skolor.

– För att öka tillgängligheten till Gleerups digitala läromedel har vi skapat fler inloggningsmöjligheter. Förutom att du redan kan använda ett Google- eller Facebookkonto kan du nu också logga in med ditt Office 365-konto, säger Marcus Ander, konceptutvecklare digitala läromedel, Gleerups. 

– Vi vet hur viktigt det är för elever och lärare ute på landets skolor att slippa krångel med olika lösenord utan att istället kunna logga in på ett ställe. Det här är efterlängtat av de användare som använder Office 365-konton, säger Marcus Ander.

Tillgängliga på alla plattformer 
Sedan start har alla Gleerups digitala läromedel varit plattformsoberoende och fungerar på dator såväl som på surfplatta och mobil. 

– Vi var tidigt ute när vi valde att satsa på en plattformsoberoende lösning från början. Idag märker vi att användning av mobil och surfplatta ökar i rasande takt. Därför utvecklar vi Gleerups digitala läromedel med fokus på optimal funktion för både surfplatta och mobil just för att öka tillgängligheten.


– Att vi nu gjort det ännu enklare att logga in i de digitala läromedlen är ett sätt att förenkla elevers och lärares vardag, avslutar Marcus.