Nu har vi fyllt på. Mer än 100 000 frågor väntar på svar.

I slutet av vårterminen frågade vi de lärare som använder Gleerups digitala läromedel vad de tycker. Vi är mycket stolta och glada över de höga betyg och goda omdömen som Gleerups digitala läromedel får. Men vi stannar inte där.

Nu blir Gleerups digitala läromedel ännu smartare och mer användarvänliga. Under sommaren har vi fyllt på och nu väntar mer än 100 000 frågor på svar.

Alla lärare och elever som använder Gleerups digitala läromedel möts i höst av ett nytt utseende och nya funktioner. 

– Förändringarna innebär en ökad tydlighet och kommer att underlätta läsning och användning. Vi vet att fler och fler loggar in i sina digitala läromedel via mobilen och det är viktigt att de får en bra upplevelse, säger Marcus Ander, konceptutvecklare för Gleerups digitala läromedel.   

Allt innehåll i Gleerups digitala läromedel har ny design som upplevs både tydligare, lättare och luftigare. 

– Vi har gett de interaktiva övningarna ett mer pedagogiskt utseende och texterna har bättre läsbarhet, säger Marcus.

Flest frågor och svar
Gleerups digitala läromedel erbjuder en större variation av övningar än något annat digitalt läromedel. Här kan eleverna själva träna och testa sina kunskaper i olika typer av övningar, både självrättande tester och övningar med essäsvar. 

I de självrättande övningarna kan eleverna snabbt och enkelt se hur mycket de lärt sig. Varje övning går att göra hur många gånger som helst. Resultaten sparas så att läraren kan se vilka övningar eleverna gjort och vilka övningar de har kvar att göra.

– Vi vet att som lärare vill man ha många och varierande övningar. Därför finns flera olika typer av övningar, med mängder av olika uppgifter. Det förenklar planering och individualiseringen av undervisningen och ger ett bra underlag för formativ bedömning, säger Marcus.  

I Gleerups digitala läromedel finns sammanlagt över 25 000 övningar med totalt över 100 000 frågor. Övningarna kan göras på dator, surfplatta eller mobil.

– För de yngre eleverna har vi lagt extra vikt vid att de interaktiva övningarna ska vara lekfulla och stimulerande. Det finns enkla skriv- och räkneövningar med omedelbar respons, men också spelliknande övningar som motiverar och inspirerar eleverna. I matematik finns det färdighetsträning där läromedlet slumpvis skapar nya övningar med givna inställningar, till exempel multiplikation och division i talområdet 1-10, säger Marcus.  

Lättare skapa egna tillägg
Många utnyttjar redan möjligheten att lägga till egenskapat material i Gleerups digitala läromedel.  Resultatet blir ett flexibelt läromedel som läraren anpassar efter sitt och sina elevers behov.  

– Det är nu ännu lättare att lägga till eget material genom att skapa tillägg inne i läromedlet. På motsvarande sätt kan man se om någon annan har skapat tillägg, säger Marcus. 

Tydligare avisering
Med Gleerups Dela kan lärare dela sitt tillagda material med kollegor på skolan och även med andra lärare som använder samma läromedel.

– Aviseringar som visar när någon på skolan har delat ett tillägg har blivit tydligare.  Du får också en avisering när en kollega på en annan skola har skapat tillägg på Gleerups Dela, kopplat till just ditt läromedel. Dessa tillägg kan du använda i din egen undervisning och dela vidare till dina elever, avslutar Marcus.

Nu kan du prova Gleerups digitala läromedel gratis i hela 30 dagar. Hitta just ditt ämne.