Nu lyfter vi språket!

Nu tar vi initiativ till Språklyftet, en satsning för att lyfta ämnet svenska och språkutveckling. Språklyftspaket går ut till skolor runt om i landet med material att använda i arbetet med språkutveckling. Senare under våren erbjuds fortbildningskvällar för lärare.  

 


Sedan Pisa-undersökningens katastrofala resultat, bland annat vad gäller elevers läsförståelse, har fokus legat på åtgärder för att vända trenden.  På uppdrag av regeringen genomför Skolverket en nationell satsning, Läslyftet, under 2015 -2018. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga och riktar sig till lärare i alla ämnen. 

Under våren har kommuner och fristående skolor kunnat ansöka och intresset har varit så stort att regeringen i förra veckan beslutade att fördubbla satsningen och avsätter nu 25 miljoner kronor till satsningen vilket ger 9 000 lärare möjlighet att ta del av Läslyftet.

I samband med den nationella satsningen vill vi på Gleerups också bidra till att framhäva vikten av att jobba med språkutveckling. Språklyftet från Gleerups visar på en mängd läromedel som stödjer lärarnas arbete med att utveckla elevernas förmågor i språket för att tänka, kommunicera och lära både i tryckt och digital form.

I dagarna anländer språklyftspaket till skolor över hela landet med en mängd nya material som kan fungera som verktyg i arbetet med språkutveckling.

Vi ställde några frågor om språkutveckling till två av våra författare som också är verksamma som lärare: 
Vilka är dina bästa tips kring att jobba med språkutveckling med eleverna? ​
– Mitt bästa tips är textsamtal! Läsforskningen har presenterat en rad vanor och förmågor som goda läsare har utvecklat. Om vi vill ha med alla elever på läståget, och det vill vi förstås, behövs också undervisning där lärare ger eleverna mönster för läsare gör, och det gör vi bäst genom att läsa texter tillsammans med eleverna och visa hur vi själva resonerar, säger Magnus Johansson, lärare och författare till läromedlet Portal, för åk 7-9.
 

– Jag vill också slå ett slag för att aktivt arbeta med att utöka elevernas ordförråd, vilket är helt centralt för språkutveckling och skolframgång. Det krävs ca 30 000 ord för att kunna läsa och använda en lärobok på gymnasienivå - det innebär att man behöver lära sig i snitt 10 ord/dag under sin grundskoletid. Också här behöver vi lärare visa på strategier hur man tar sig an nya okända ord och steg för steg införlivar dem i det egna ordförrådet, säger Magnus Johansson.

 

Vilka verktyg eller aktiviteter använder du för att utveckla elevernas förmågor i språket?
– Att läsa, skriva och samtala tillsammans med eleverna är viktigt. Vi lär oss bäst i ett socialt sammanhang där vi utforskar språket tillsammans. Att jobba med övningar där eleverna får visa vad de kan och inte kan så att jag som lärare snabbt kan ge återkoppling och även förändra min undervisning om det skulle behövas, säger Richard Hultén lärare och författare till den nya läromedelsserien Prima Svenska för åk 1-3.
 

– Ett verktyg som jag ofta använder är musiken. Att sjunga och sedan samtala om textens budskap gör att barnen förstår att texter har en avsändare, ett budskap och en önskan om att någon lyssnar, säger Richard Hultén.
 

Fortbildningskvällar
Som en del i Språklyftet erbjuds även fortbildningskvällar i svenska både för lärare inom grundskola och gymnasium under våren. Vid träffarna för lärare i F-6 medverkar Anne-Marie Körling om skolans och lärarnas betydelse för elevernas språkutveckling. Dessutom medverkar Richard Hultén, författare till den nya läromedelsserien Prima Svenska.

Vid träffarna för lärare på gymnasiet är temat ”Att stärka läsförståelsen och stärka språket”. Fortbildningskvällarna hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer och anmäl dig.

Läs mer om Språklyftet

Läs mer om svenska för F-6

Läs mer om svenska för 7-9 

Läs mer om svenska för gymnasium 

Läs mer om svenska för universitet och högskola