Ny forskning visar att digitala läromedel kan höja skolresultat 

Nu kommer en ny forskningsrapport om digitala läromedel som visar hur digitala läromedel kan förbättra högstadieelevers resultat i skolan, särskilt för lågpresterande elever. Rapporten är skriven av den nederländska forskaren Carla Haelermans.
 

Under fredagen höll SNS, Studieförbundet näringsliv och samhälle, ett välbesökt seminarium med titeln "Bidrar digitala lärverktyg till bättre skolresultat? ” där bland andra Skolverket medverkade och Gleerups fanns på plats.  Under dagen presenterade Carla Haelermans sin forskningsrapport ”Digital tools in education”. 

Förbättrade resultat framförallt i matematik
Carla Haelermans rapport handlar om effekterna på skolresultat som kommer av att använda digitala verktyg i grundskolan. Den visar att datorer, surfplattor och olika inlärningsprogram kan förbättra högstadieelevers resultat. Särskilt för lågpresterande elever. 

– Rapporten visar att digitala verktyg framförallt är användbara vid matematik och språkundervisning på högstadiet. En förklaring är att matematikundervisningen bygger mycket på mängdträning, att eleven behöver nöta in saker, till exempel multiplikationstabellen, skriver Dagens Nyheter i en artikel som sammanfattar forskningsrapporten

Nya Matematikportalen succé
Den senaste tiden har Gleerups också sett ett ökat intresse för just digitala läromedel i matematik. Sedan det nya digitala läromedlet Matematikportalen släpptes för någon månad sedan har det fått enorm uppmärksamhet och mycket positiv respons. Matematikportalen har länge varit Danmarks mest använda digitala läromedel i matematik och är nu anpassat till den svenska läroplanen för årskurs F-9. 

Matematikportalen är ett adaptivt digitalt läromedel, vilket innebär att uppgifterna individanpassas utifrån elevernas förkunskaper. Varje elev utmanas på sin nivå samtidigt som kunskaperna fördjupas och breddas. Här finns, en stor mängd filmade genomgångar, aktiviteter och elevstatistik. Lärare som nu använder Matematikportalen i sin undervisning är mycket positiva.

Anpassning för varje enskild elev
– Fördelen med ett adaptivt läromedel är att läraren kan anpassa undervisningen för varje enskild elev utan att tappa engagemang och motivation i klassrummet, säger Olga Pugachova, läromedelsutvecklare matematik, Gleerups, i ett pressmeddelande.

Även i Carla Haelermans rapport poängteras att det är individualiseringen av uppgifterna som gör att digitala läromedel är effektiva. 

Klassrumsstudier på högstadieskolor i Holland 
Carla Haelermans har i sin forskning genomfört åtta olika klassrumsstudier på högstadieskolor i Holland där hon jämfört elever som använt digitala verktyg med elever som haft traditionell undervisning utan digitala verktyg.

Likheter med svenskt forskningsprojekt
Resultaten från Carla Haelermans  rapport visar stora likheter med erfarenheter som från det pågående forskningsprojektet ”Det digitala lärandets möjligheter” som drivs av Gleerups tillsammans med  Samsung och Atea Sverige. 

13 högstadieklasser runt om i Sverige deltar i projektet ”Det digitala lärandets möjligheter”. De har fått tillgång till kompetensutveckling, teknik och digitala läromedel för att få förutsättningarna att kunna genomföra en digitaliseringsprocess. Forskningsprojektet följs under tre år av Åke Grönlund, professor i informatik och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik. 

Likvärdighet nyckelbegrepp
Amelie Wahlström,  är rektor på Vålbergsskolan i Karlstad, en av skolorna som deltar i projektet. Hon menar att likvärdighet ett nyckelbegrepp i skolans digitalisering.

– Vi har sett en fördel för pojkar att använda digitala läromedel, det tycks som att de producerar mer – och det är ju det vi bedömer i skolan. När jag pratar med våra killar säger de att det är lättare och går snabbare på datorn, det är lättare att få ur sig på datorn, säger Amelie Wahlström i en artikel i DN.

Läraren spelar stor roll för det digitala lärandet
Carla Haelermans rapport visar tydligt att läraren spelar en stor roll. Det räcker inte att bara köpa in tekniken och utbilda lärarna. Om läraren är tveksam och inte ser nyttan så kan det vara ett stort hinder. Detta framkommer också i ”Det digitala lärandets möjligheter”. 

Amelie Wahlström återkommer till lärarnas betydelse för det digitala lärandet på Vålbergsskolan. För rektor är det ingen tvekan om att läraren är den viktigaste personen i varje klassrum och kommer så förbli.

– Vi har orädda, bra lärare som styrs av sunt förnuft. Kollegialt lärande har varit en framgångsfaktor och vi har speciella projektledare och en grupp som träffats flera gånger i månaden för kompetensutveckling och fortbildning. Efter skolstarten i höst kommer vi till exempel att jobba med Skolverkets lärmoduler för digitalisering, säger Amelie Wahlström i en artikel i Voister. 

Mer om Det digitala lärandets möjligheter