Ny rapport visar att digitaliseringen ännu inte omfattar läromedel

I morse öppnades bokmässans stora skolsatsning Molnet med en paneldebatt under rubriken "Vart går skolpengen?" På samma tema publicerar idag Lärarnas Riksförbund en ny rapport ”Kostnadsökning eller kvalitetsminskning”, kring läromedel. Rapporten visar att elever har god tillgång till datorer och teknik men inte alls i samma utsträckning tillgång till digitala läromedel eller lärresurser.

–  Tillgången till och användningen av läromedel och andra resurser har ett direkt samband med undervisningens kvalitet och även lärarens arbetstid, säger Åsa Steholt Vernerson, vd på Gleerups, som också medverkade i morgonens paneldebatt. 

Inga pengar till läromedel
I rapporten framkommer att många lärare upplever att det finns mindre resurser till läromedel idag:

– Vi förväntas bedriva undervisning av hög kvalitet men har ibland inga läromedel och det finns inte heller pengar till att köpa in läromedel vilket i sin tur gör att många ”fulkopierar” eller tvingas skapa eget läromedel. Snacka om slöseri med tid!  Om vi fick nedsatt tid i klass för att skapa egna läromedel så vore det ju en sak – men det får man ju aldrig. *suck*, säger en lärare som hört av sig till Lärarnas Riksförbund i samband med en enkät om läromedel som skickats ut till ett antal av förbundets medlemmar. 

Det är uppenbart att digitaliseringen av svensk skola inte omfattar läromedel och andra digitala resurser – det är därför ingen överraskning att de digitala förmågorna enligt PISA inte är så mycket bättre än de traditionella. Utan bra resurser för lärandet blir det ingen utmärkt undervisning. 

– Om inte lärarna får möjlighet att ta del av och lära sig använda digitala läromedel så är resurserna som används till datorer dåligt nyttjade och eleverna går miste om möjligheten att tillfullo ta del av den nya tekniken.

Läs artikel om rapporten i Svenska Dagbladet

Läs hela rapporten