Ny rapport visar hur digitala läromedel kan lyfta skolan

Kampanjen Mer Tid för Lärande släpper idag en rapport som utifrån danska exempel visar hur digitala läromedel kan frigöra tid för lärare. I rapporten föreslås en helhetssatsning med digitalt innehåll, kompetensutveckling och infrastruktur för att lyfta den svenska skolan.

Rapporten släpps av kampanjen Mer Tid för Lärande som branschorganisationen Svenska Läromedel står bakom, och visar att medan kostnader för skolan har ökat med 60 procent under de senaste 20 åren har investeringarna i läromedel istället minskat.

Det innebär att lärare runt om i landet i avsaknad av läromedel lägger sin tid på att kopiera stenciler eller leta efter gratis material på nätet istället för att vara med eleverna.

–  Vi tror att en satsning på läromedel har potential att ge lärarna mer tid att vara i klassrummen i stället för vid kopieringsmaskinen eller vid sin dator för att söka efter gratis material. Vi tror också att det skulle säkerställa en mer likvärdig skola.

It används allt mer i skolan
Under de senaste åren har it använts allt mer i undervisningen och digitaliseringen av skolan pågår för fullt. Många skolor har gjort stora investeringar i digital teknik men däremot har investeringarna i läromedel försummats.

 – År 2012 satsade landets kommuner i snitt 1770 kronor på att köpa in datorer till åttondeklassarna men futtiga 27 kronor på att fylla dem med läromedel, visar rapporten.

Det danska exemplet
Rapporten pekar på exempel från Danmark där man 2012 satsade en miljard danska kronor på att fullt ut genomföra digitaliseringen av dansk skola. Satsningen har gett goda resultat. Studier som har gjorts i de danska skolorna och som bygger på intervjuer med lärare visar på att digitaliseringen haft positiva effekter inte minst med avseende på lärarnas tid.

– För den digitala undervisningen upplevde lärarna ett frigörande av cirka sex procent av lärarnas totala arbetstid.

Rapporten tar också upp flera svenska exempel som visar på digitaliseringens positiva effekter med mer motiverade elever och möjligheten att anpassa undervisning efter elevens individuella behov med digitala läromedel.

Digitalt kunskapslyft
Rapporten föreslår en flerårig digitalisering efter dansk modell där staten och kommunen gemensamt går in och satsar. Dessutom föreslås ett digitalt kunskapslyft för det svenska skolväsendet med ökat fokus på digital kompetens i lärarutbildningen.

–  Vi är övertygade om att digitaliseringen har förutsättningar att bli en av de viktigaste komponenterna när den svenska skolan ska återta en topposition i PISA-mätningarna, avslutas rapporten.


Läs hela rapporten

Läs mer om Gleerups interaktiva böcker.