Nya kliv i lärandet med digitaliseringen – Guldäpplets jubileumsseminarium

Idag deltog Gleerups på Guldäpplets jubileumsseminarium i Stockholm.  Tema för dagen var ”nya kliv i lärandet med digitaliseringen” där professor Åke Grönlund, ny jurymedlem i Guldäpplet samtalade med två tidigare Guldäpplepristagare Ylva Pettersson och Martin Fernström. 

Frågor som togs upp under eftermiddagen var bland annat Utvecklas och fördjupas elevernas lärande med digitaliseringen? och Stärks lärandet när lärares kollegiala reflekterande växer? Vi fick ta del av flera goda exempel.


Ylva Pettersson, Katedralskolan Skara beskrev sitt arbete som att dela och delta i en digital demokrati.  

– Det demokratiska samtalet har flyttat ut på sociala medier och mina elever ser digitaliseringen som en möjlighet. De vill påverka samhället och vill inte vänta, berättade Ylva.

Rika uppgifter
Martin Fernström, Årstaskolan Stockholm beskrev sex år av digitalisering och vad det innebär att ge eleverna rika uppgifter. 

– Vi låter eleverna göra riktiga böcker som publiceras på bibblis.se. De är värda att läsa och vänder sig till riktiga mottagare. Vuxna kräver ett syfte för att göra saker varför skulle inte barn göra det? säger Martin.  

Det digitala lärandets möjligheter
Åke Grönlund följer också projektet ”Det digitala lärandets möjligheter” som Gleerups driver tillsammans med Atea och Samsung Norden. 

Målet med projektet är att bidra med ny kunskap om hur digitala verktyg kan användas i utbildningssyfte och utforska hur man på bästa sätt skapar en digital inlärningsmiljö där varje elev har förutsättningar för att lära. Projektet pågår under tre läsår och följer fem olika klasser runt om i landet genom högstadiet. 


Nomineringar till Guldäpplet 2016
Nomineringar till Guldäpplet pågår fram till och med den 1 juni. Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera aktiva lärare för inspirerande arbetssätt och förmåga att utveckla undrevisningen med stöd av digitala verktyg. Läs mer och nominera

Läs mer om projektet Det digitala lärandets möjligheter

Se inspelning Guldäpplets jubileumsseminarium