Önskar fler lärspel och fler nivåer på varje lärspel!

Denna vecka har turen kommit till Rinnebäckskolan i Kävlinge att blogga på vår pilotblogg. Tre av lärarna i 3:an delar med sig av sina erfarenheter av att jobba med interaktiva böcker i matematik, där de använder en pilotversion av Prima matematik interaktiv bok parallellt med motsvarande tryckta böcker.Här kommer några tankar om Gleerups digitala läromedel i matematik som heter Prima. Vi är tre lärare som arbetar med matematik i varsin klass årskurs 3 på Rinnebäcksskolan i Kävlinge. 

Hösten 2012 fick vi iPads till våra dåvarande elever i åk 3. Eleverna lånade en iPad var under skoldagen och iPaden följde med hem varje dag. Vi har haft iPads och 1-1-lösning sedan dess till våra elever. 

Använt iPads sedan förskoleklass
Våra nuvarande tre klasser har haft iPads sedan de gick i förskoleklass. Eleverna har sedan förskoleklass också använt många olika appar på matematiklektionerna. Vi tyckte att det skulle vara spännande och utvecklande att vara pilotskolan hos Gleerups.

Våra elever använde Prima 2A och 2B både som digital bok och i pappersform. På våren besökte Maud från Gleerups våra klasser och eleverna berättade hur de tyckte att böckerna fungerade digitalt. De framförde tankar och idéer och berättade om problem som de upptäckt.

Krångligt med siffertangentbordet
Under hösten i åk 3 har de flesta av våra elever valt att använda pappersboken istället för den digitala boken. De upplever att det är mycket mer krångligt att använda siffertangentbordet i Primadigital än i andra appar för att det kommer upp och i vägen när svaren skall fyllas i. De måste också byta från bokstäver till siffror på tangentbordet vid varje uppgift.

Roliga lärspel 
De upplever däremot lärspelen som roliga. Här kommer en utvärdering av lärspelen från eleverna i åk 3: Vi önskar tydligare instruktioner till lärspelen och fler nivåer. Det hade också varit roligt om figurerna var rörliga. Vi upplever att barnen tröttnar fort på spelet och tappar således intresset snabbt. 

Ett tips från oss är att göra fler lärspel och fler nivåer på varje lärspel. De saknar något som driver dem framåt som belöningar eller att de ”levlar” upp sig. Mer spelifiering vore önskvärt.

Med vänlig hälsning,
Christina Benjaminsson, Ann-Britt Andersson och Johan Palmer