Övning ger färdighet och resultat

Gleerups interaktiva böcker är enkla att använda, ständigt aktuella och fulla med smarta funktioner. Som lärare får du en grundläggande struktur att följa och kan samtidigt variera och individualisera undervisningen på ett helt nytt sätt. Lagom till höstterminen uppgraderades de interaktiva böckerna med nya och förbättrade funktioner.

Vi ställde tre frågor till Marcus Ander, konceptutvecklare digitala lärverktyg på Gleerups om funktionerna övningar och resultat. ​Vad är det för övningar som ingår i Gleerups digitala läromedel? 

– Alla våra digitala läromedel innehåller övningar som i huvudsak syftar till att ge eleverna chans att träna och testa sina kunskaper. Övningarna är av varierande slag, både olika sorters självrättande tester och övningar med essäsvar. De senare behöver rättas av läraren. Sammanlagt finns över 11 000 övningar med totalt över 50 000 frågor, i Gleerups digitala läromedel. Övningarna kan göras på dator, surfplatta eller mobil. 

Hur fungerar den nya resultatvisningen?
– Till höstterminen lanserade vi en helt ny resultatvisning som ger lärare en översikt över alla elevers resultat. I resultatvisningen ser du vilka övningar som väntar på att rättas.  Du ser vilka övningar som varje elev har gjort och vilka övningar de har kvar att göra. 

– Övningar är en viktig del i träning och testning, och ett naturligt komplement till muntliga och praktiska övningar, skriftliga uppgifter, tester och prov. Genom resultatvisningen kan läraren enkelt få översikt över samtliga elever, och uppmärksamma de elever som inte klarat övningarna eller ligger efter sina klasskamrater. 

Vad innebär det för eleverna? 
– Eleverna får själva en bra översikt över sina egna övningsresultat, och det blir tydligt när det är dags att gå vidare eller om det är något som eleven behöver träna mer på.

– Eftersom Gleerups interaktiva böcker är helt plattformsoberoende och fungerar på såväl dator, surfplatta som i mobilen har eleverna alltid tillgång till sina interaktiva böcker var de än är. De kan påbörja en övning på surfplattan i skolan och fortsätta med den på bussen hem i sin mobil. Det här är unikt med Gleerups interaktiva böcker och mycket uppskattat bland både lärare och elever.

Läs mer om Gleerups interaktiva böcker

I vår snabbguide kan du steg för steg upptäcka de olika funktionerna i Gleerups interaktiva böcker. 


Titta på en film om Gleerups interaktiva böcker.

Titta närmare på Gleerups interaktiva böcker för dina ämnen. 
F-6
7-9
Gymnasium