Pilotskolor testar interaktiv bok på mellanstadiet

Tack vare ett nära samarbete med elever och lärare på pilotskolor runt om i landet, förbättras undan för undan våra interaktiva böcker och blir ett allt bättre lärverktyg för gymnasiet och högstadiet.
Därför är det roligt att också kunna starta upp pilotskolesamarbeten på mellanstadiet också. Några utvalda skolor testar att arbete med Happy interaktiv bok i engelska i årskurs 4 och 5 och med Utik NO och SO i årskurs 4. Lärare och elever på skolorna rapporterar löpande om sitt arbete i Gleerups Lab. De berättar vad som fungerar bra, de rapporterar buggar och fel och de kommer med förslag på förbättringar.
Det är glädjande att de efter det första mötet med de interaktiva böckerna kan rapportera en väldigt positiv start.
Anna Snöberg på Karl Oskar-skolan i Kalmar säger så här: 
”Min första reflektion är att det är så bra att kunna lyssna på texten. Det gynnar verkligen elevernas uttal. De säger själva också att det är den bästa funktionen hittills i boken, att det går att lyssna om och om igen för att lära sig att uttala orden rätt.”
I våra språkmaterial är texterna inspelade för att säkerställa språk och uttal, men i övriga material finns talsyntes, så att få texten uppläst är alltid ett alternativ i den interaktiva boken.
Inbakat i boken finns interaktiva övningar och även dessa har fallit eleverna i smaken på Karl Oskarskolan i Kalmar: ”
Eleverna gillar verkligen de interaktiva övningarna och alla är sporrade att göra övningarna tills de är rätt. Jag har några elever som berättade att de gjorde övningarna hemma tillsammans hela familjen.”
 
Även på Lammhult skola har övningarna varit uppskattade. Ulrika Skogström och Fredrik Karlsson berättar: ”Flera av eleverna i 5:an har på egen hand jobbat med de olika övningarna som tillhör kapitlen vilket har gjort att de har en förförståelse när vi går igenom olika moment i skolan.
Följ pilotskolornas arbete på Gleerups Lab och läs mer om våra interaktiva böcker på gleerups.se