Premiär för interaktiva böcker - idag är det äntligen dags!

 

Idag lanserar vi nya pedagogiska lärverktyg för den svenska skolan, interaktiva böcker. Interaktiva böcker är en helt ny produktkategori och inte en digital version av den tryckta boken. Bok på burk är historia på samma sätt som produkter som är låsta till en specifik plattform tillhör dåtiden. Framtiden är nya pedagogiska verktyg som är plattformsoberoende och som läraren själv kan bygga ut genom att addera eget material.
 
Med start i dag börjar Gleerups lansering av interaktiva böcker, totalt handlar det om 38 stycken som tillsammans täcker de flesta gymnasieämnen. Dagens flexibla lärande kräver flexibla lärverktyg.  Produkterna är därför helt plattformsoberoende, det vill säga att elever och lärare kan arbeta med dem oavsett om de sitter framför en dator i skolan, med en surfplatta hemma eller med en smartphone på bussen. De interaktiva böckerna inkluderar inte bara text och bild utan även ett rikt multimedialt material och tester som ökar möjligheterna till ett indivualiserat lärande.  Ett verktyg som på ett naturligt sätt använder sig av text, ljud, bild, film, animeringar och laborationer ger varje elev möjlighet att lära utifrån sina utgångspunkter. Dessutom inkluderas funktioner som främjar kommunikation och ett mer socialt lärande.