Programmering i skolan – hur gör jag?

Programmering lyfts fram som allt viktigare för kunskapsinhämtningen, och ingår i läroplan och kursplaner från höstterminen 2018. Syftet är att eleverna ska få en förståelse för digitaliseringen. Men åtta av tio lärare känner sig osäkra på att undervisa i programmering. Här får du tips för att komma igång med programmering i skolan.  

De nya skrivningarna i läroplaner, ämnesplaner och kursplaner ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik. 

– Att känna till programmering är viktigt för att förstå hur vårt moderna samhälle fungerar. Datorer fortsätter att ta över mer och mer och då måste vi förstå att det finns människor bakom, säger Mikael Tylmad. 

Programmering finns överallt
Mikael Tylmad är IKT-pedagog och författare till flera läromedel inom programmering och   undervisar själv i programmering på högstadiet och gymnasiet. Under våren har han haft uppskattade föreläsningar kring programmering på Gleerups matematikträffar för högstadielärare.

– Programmering, det vill säga kod, finns överallt som ett osynligt lager under samhället. Att få ett hum om programmering är en förutsättning för att kunna förstå hur världen fungerar, säger Mikael.

Utmaning när lärare saknar utbildning
Flera skolor arbetar redan idag med programmering i undervisningen. På andra skolor blir det en utmaning när många lärare saknar utbildning i ämnet. En undersökning från Lärarnas Riksförbund har visat att åtta av tio lärare känner sig osäkra på att undervisa i programmering. 

Tips för att komma igång med programmering i skolan 
– Ett av de viktigaste råden jag kan ge när det gäller programmering är att du som lärare inte ska vara rädd för att hoppa in i programmeringen, menar Mikael.

– Se det som ett hantverk där man lär sig allteftersom man gör.  Försök att inte bara läsa in dig utan träna själv innan lektionen, fortsätter han.

Programmering integrerat 
I de flesta av Gleerups större läromedelsserier för grundskolan i matematik och teknik finns programmering redan integrerat. För ämnet programmering för gymnasieskolan finns flertalet läromedel. I de gymnasiekurser i matematik med programmering ingår programmering i läromedlet. Här finns allt du som lärare behöver för att arbeta med programmering i klassrummet.

Utvecklas tillsammans med eleverna
– Programmering är inte särskilt svårt. Men som lärare måste man acceptera att man kanske inte är den som kan mest i klassrummet. Låt det bli som en resa du gör tillsammans med dina elever där du utvecklas tillsammans med dem, tipsar Mikael. 

Vilket programmeringsspråk ska man använda? 
– Det finns många olika programmeringsspråk men när det kommer till grundläggande programmering är nästan alla exempel likadana. Så då spelar det ingen roll vilket språk du väljer, säger Mikael.  

Själv rekommenderar han JavaScript, eftersom det har fördelen att man kan jobba direkt i webbläsaren, det går fort och man kan köra det på sin telefon eller vilken typ av dator eller platta som helst. Dessutom får man mycket gratis när det gäller grafik, så att man kan göra till exempel spel. 

Viktigt med grundläggande förståelse
– Jag ser det som en demokratisk fråga, om man förstår sin omvärld och hur den är uppbyggd så kan man fatta klokare beslut. Det är skolans uppgift att rusta elever för framtiden. 

– Så känner jag kring programmering i skolan. Vi utsätts för mjukvara hela tiden, och det handlar om alla möjliga situationer. Det handlar om att ge så många som möjligt en grundläggande förståelse kring mjukvara - det dolda kugghjulet i samhället, avslutar Mikael.

Mikael Tylmad har tillsammans med Pontus Walck skrivit läromedlen: 
Hitta koden F-3, 4-6, 7-9
Programmering för högstadiet
Programmering 1 JavaScript för gy
Delarna om programmering i Prima matematik, Mondo matematik 7-9, Gleerups Teknik 7-9 och Exponent 1c och 2c för gy.


Här hittar du Gleerups läromedel som innehåller programmering för grundskolan och gymnasiet. 

Se en kort film där Mikael Tylmad ger konkreta tips på hur du kan sätta igång att undervisa i programmering på dina matematik- och tekniklektioner.