Rekord i lärarnöjdhet för Gleerups interaktiva böcker

Mer än 100 000 lärare och elever använder idag Gleerups interaktiva böcker.  När vi frågar vad de tycker svarar de allra flesta att de är mycket nöjda. Och det blir bara bättre, ju längre lärare och elever använt Gleerups interaktiva böcker desto nöjdare är de. 

– När vi utvecklar våra digitala läromedel jobbar vi hela tiden i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Vi har gjort enkätundersökningar bland lärare som använder våra digitala läromedel sedan 2011. Vi konstaterar att siffrorna för nöjdhet ökar för varje år vilket är väldigt roligt säger Marcus Ander, konceptutvecklare för Gleerups digitala läromedel.  

Gleerups utvecklar löpande både sin tekniska plattform och fyller på med nytt innehåll. 
– För oss blir det samtidigt tydligt att omställningen till att arbeta med digitala läromedel är en process, en del i ett förändringsarbete. Ett digitalt läromedel från Gleerups är inte en traditionell lärobok utan öppnar helt nya möjligheter, säger Marcus.

Av de som använt Gleerups interaktiva böcker i ett till två år tycker fler än åtta av tio att de ger ett bra stöd för planering och genomförande av undervisningen. 

– Det är glädjande siffror.  Våra interaktiva böcker lever upp till de kriterier som Skolverket satt upp för ett modernt digitalt läromedel. Vi vet att det är viktigt för lärare att vara säkra på att de får ett kvalitetssäkrat digitalt läromedel som dessutom är mycket mer än en digital version av en tryckt bok, säger Marcus.

Allt samlat på ett ställe 
Det som lärare tycker bäst om med Gleerups interaktiva böcker är först och främst att ha allt samlat på ett ställe.  Andra fördelar som lärarna uppskattar är övningar, uppföljning och bedömning, att man kan lyssna på texten, video, film och animeringar samt att man kan lägga till material och dela.
 
– Med digitala läromedel från Gleerups behöver eleverna inte hålla koll på några fysiska böcker då de är samlade på ett och samma ställe. Att allt material går att lyssna på, blir en extra bonus framförallt för de elever som behöver anpassad undervisning, säger Malin Wallander, lärare St Olofsskolan i Sigtuna.

Sparar tid 
En majoritet av lärarna i enkäten upplever att de sparar tid genom att använda Gleerups interaktiva böcker. 

Ingela Ekdahl, lärare på Simrislundskolan i Simrishamn är en av alla de som upplever att de digitala läromedlen sparar tid. 

– I de interaktiva böckerna finns en resultatvisning där jag kan se vilka uppgifter som eleverna har gjort och hur de lyckats. Det gör att jag lättare får upp ögonen för de elever som är bra på att starta mycket men inte lika bra på att slutföra. Detta kan annars vara svårt att få syn på. Om jag ser att många har missat på en övning så kan jag repetera den vid nästa lektion. Det är verkligen tidsbesparande, säger Ingela.  

En majoritet anser också att interaktiva böcker ger ett bra stöd för elever med särskilda behov. 

– Vårt mål är att hjälpa lärare att forma en enklare vardag, spara värdefull tid och ge varje elev verktyg som inspirerar och motiverar, avslutar Marcus.

Nyfiken på Gleerups interaktiva böcker?

Vill du också upptäcka alla fördelar?