Release för ny bok om filmpedagogik på Svenska Filminstitutet

I går hölls bokrelease i Filmhuset i Stockholm för nya boken Introduktion till filmpedagogik. Releasen var en del av Svenska Filminstitutets stora seminarium om barn och film: ”Bobo 14 – alla barns rätt till filmkulturen”.

På bildeen ses Bengt Göransson under bokreleasen. Foto: Christopher Mair, Svenska filminst.  

Det var en fullspäckad inspirationsdag för filmbransch, barnkulturarbetare, pedagoger, studenter, forskare och alla med intresse för barn och film. De medverkande belyste ämnet barn och film ur en mängd olika perspektiv. Det fanns gott om tillfällen för publiken att ställa frågor och diskutera.

Vid bokreleasen av Introduktion till filmpedagogik medverkade Bengt Göransson, tidigare kultur- och utbildningsminister och Per Eriksson, Svenska Filminstitutet.

Boken belyser hur film kan användas för en modern, dialogbaserad undervisning i skolan. Malena Janson, forskare, skribent och samordnare för Barn & Unga på Svenska Filminstitutet är redaktör för boken.

Varför har du skrivit boken?
– Därför att filmpedagogik öppnar för mycket lustfyllda och effektiva undervisningsmetoder som många inte känner till. Få verktyg är så tacksamma att använda i klassrummet som filmmediet och många lärare vittnar om hur också de mest svårmotiverade eleverna ofta når häpnadsväckande resultat. Det har länge saknats en bok som visar på filmpedagogikens fantastiska möjligheter och med Introduktion till filmpedagogik hoppas vi dels svara mot ett behov som vi vet finns, dels inspirera nya pedagoger till undervisningsmetoder de inte visste fanns.  

Berätta lite om skribenterna som medverkar i boken.
– Skribenterna är en spännande blandning av verksamma lärare och filmpedagoger, forskare, filmvetare och skribenter som alla har det gemensamt att de har stor kunskap om sitt respektive filmpedagogiska område. På det sättet bjuder boken på en väldig bredd men också på djup. Det är inte någon ”allmän” kunskap om vad filmpedagogik är som förmedlas, utan det är verkligen experterna som skriver om sina respektive områden på ett lättillgängligt sätt. 

Vilka förväntningar har du med boken? 
– Det är roligt att boken släpps just nu, eftersom filmpedagogiska undervisningsmetoder ligger helt i linje med den nya regeringens satsningar på dels kultur i skolan. Medie- och informationskunnighet är dessutom en av utbildningsminister Gustav Fridolins hjärtefrågor och jag hoppas att filmpedagogiken nu ska få en rejäl skjuts i de svenska skolorna.

Läs mer om boken