Så flippar du klassrummet med stöd av interaktiva böcker

Bland de lärare som jobbar med våra interaktiva böcker får vi ständigt respons på hur de interaktiva böckerna ger mervärde till undervisningen. Idag har vi tittat närmre på hur interaktiva böcker stöder det flippade klassrummet.
 
Allt fler lärare hakar på trenden att flippa klassrummet.  Metoden som också kallas det omvända klassrummet går ut på att man vänder på den traditionella undervisningen. Istället för att ha en genomgång i klassrummet och skicka med uppgifter hem gör man tvärtom. Eleverna får hemuppgifter som förberedelse till en lektion. Förhandsläxan kan vara att titta på en film, att läsa igenom en text eller svara på frågor.

Tanken är att eleverna kommer förberedda till lektionen och att undervisningstiden därmed kan användas på ett effektivare sätt. I stället för att lyssna på en genomgång får eleverna tid att göra uppgifter när läraren finns tillhands på lektionen.

Gleerups interaktiva böcker stöder det flippade klassrummet. I de interaktiva böckerna finns det gott om instruerande filmer, ljudklipp, introduktionstexter och övningar som lämpar sig utmärkt för att flippa klassrummet. 

Vi ställde några frågor till en av våra pilotlärare, Ingela Nilsson, gymnasielärare i matematik på Spyken i Lund som använder Gleerups interaktiva böcker för att flippa klassrummet.  

Vilka fördelar ser du med att flippa klassrummet?
– Att eleverna är pålästa när lektionen börjar och tiden kan användas till att jobba med problem på lektionen istället för genomgångar, säger Ingela Nilsson.

Hur använder du Gleerups interaktiva böcker när du flippar klassrummet?
– En av de största fördelarna med de interaktiva böckerna är att de innehåller trevliga små filmer. Då behöver jag inte göra filmer själv, vilket jag gjort innan, utan jag kan fortsätta flippa klassrummet med hjälp av den interaktiva boken, säger Ingela. 

– Eleverna får i läxa att se en film i den interaktiva boken före lektionen och svara på frågorna som hör till filmen. Innan lektionen ser jag på resultatvisningen i den interaktiva boken hur de har klarat frågorna. Om det är någon uppgift de fastnat på går jag igenom den. Därefter kan jag använda tiden till att låta eleverna får jobba med uppgifter eller problem på olika sätt, fortsätter Ingela. 

Är det lättare att undervisa när du flippar klassrummet?
– Ja, exempelvis om elever varit sjuka, inte sett filmen kan jag hänvisa till filmen och behöver inte gå igenom momentet med de eleverna igen. De kan då sitta med hörlurar och se filmen på lektionen.  Ibland vill jag hellre att eleverna ska laborera fram en insikt, och då "flippar" jag inte just det avsnittet, säger Ingela.

Vad tycker eleverna? 
– Eleverna är nöjda. De tycker att det känns bra att ha tittat på filmerna före lektionen och det är också en fördel att alltid ha tillgång till en film om de har varit sjuka.

– När jag introducerade den interaktiva boken bestämde jag att mina elever skulle prova och därefter bestämma om vi skulle fortsätta med interaktiva böcker. De har röstat på att fortsätta med den interaktiva boken efter att ha använt Exponent 1c och 2c. Nu jobbar vi med Exponent 3c, och de vill inte ha en traditionell bok igen, avslutar Ingela.

Läs mer om Gleerups interaktiva böcker

Läs mer om Exponent-seriens interaktiva böcker. Alla interaktiva böcker supportar flippat klassrum och i Expenent-serien finns nu även flippade versioner helt upplagda enligt metoden flippat klassrum.