Så skapar vi Gleerups interaktiva böcker – i samarbete med dig. Del 2: Elevperspektivet.

Hur skapar vi de allra bästa digitala läromedlen som både tar tillvara dagens tekniska möjligheter och möter de behov som finns hos lärare, elever och skolledare? Svaret är samarbete. I en artikelserie presenterar vi fyra olika perspektiv på Gleerups interaktiva böcker. 

Stefany Jansson, en av eleverna vi träffar på Björkebyskolan.

Vad tycker eleverna om att jobba digitalt? Vi besökte Björkebyskolan i Järfälla, en av Gleerups pilotskolor. Här har de jobbat en-till-en i fem år och eleverna är vana att jobba digitalt. Vi är med när 7A har SO och får se hur de jobbar med Gleerups interaktiva böcker. 


Det är fredag eftermiddag och temat för dagens lektion är diktatur. Eleverna loggar in på sina iPads och hittar rätt avsnitt i den interaktiva boken Utkik.

– Vad är en diktatur? frågar läraren Ingrid. 

Eleverna får i uppgift att med egna ord beskriva vad en diktatur är. Genom att skapa tillägg i sin interaktiva bok och dela det med läraren lämnar de in uppgiften. Sedan kan hon gå in och kommentera svaren.  

Innan lektionen börjar får vi en pratstund med Stefany, Tea, Linda, Elin och Amelia runt ett av borden i det ljusa uppehållsrummet. Alla sitter med sina iPads framför sig. 

Hur är det att använda interaktiva böcker?
– Jag är van vid att sitta med min iPad och tycker och det går snabbare, säger Elin.

– Det är enklare att ha alla läromedel i iPaden så man slipper gå runt och bära på tunga böcker, för det kan vara väldigt jobbigt, säger Stefany.

– Jag tänker att det är bra för miljön att inte ha papper. Och om man ska skriva långa texter och skriver fel behöver man inte skriva om allting, säger Amelia.

Linda uppskattar funktionen som finns i de interaktiva böckerna att kunna få texten uppläst:

– När vi har engelska, om man tycker det är svårt att uttala ord, så kan man bara lyssna på det så hör man hur det ska uttalas.

Stefany håller med: 

– Det är roligare att lära sig med interaktiva böcker och det är bra att man kan lyssna på texten.

Elin uppskattar att det finns filmklipp och andra länkar i den interaktiva boken:

– Det är bra att det finns läkar som man kan klicka på om man vill lära sig mer. 

– Och sökfunktionen är bra när vi ska ta reda på vad ett ord betyder. Det är bra att använda den särskilt i SO, tycker Tea.

Skapar tillägg som läraren ger direkt respons på 
I Gleerups interaktiva böcker kan elever och lärare skapa egna tillägg. Lärare kan lägga till eget material, som de skapat själva eller länkat från internet och sedan kan materialet enkelt delas till en eller flera elever och även till kollegor. 

Elever kan genom att skapa tillägg kommunicera med både läraren och klasskompisarna och få direkt respons. Tillägg används även för att lämna in svar på uppgifter.

– Det är skönt att kunna svara direkt i den interaktiva boken istället för att skriva på papper och sedan lämna in. Då kan man ju glömma pappret hemma, men här kan man bara skicka in, säger Elin. 

Amelia inflikar: 

– Vår lärare brukar skriva till oss i den interaktiva boken. Om hon är sjuk brukar hon skriva vad vi ska läsa. Och vi kan skriva frågor till henne där. 

Framtidens skola
På frågan hur eleverna på Björkebyskolan tror att skolan kommer se ut i framtiden svarar Linda snabbt:

– Jag tror man kommer ha iPad och dator mer än bok.  

– Man kommer ha iPad och dator istället för bok, men man kommer fortfarande använda papper någon gång, tror Amelia. 

Kanske inte ens den tryckta boken behövs? 
– Nej, om man kommer åt allt på nätet då räcker det, säger Tea.

Läs mer om Gleerups interaktiva böcker