Så skapar vi Gleerups interaktiva böcker – i samarbete med dig. Del 3: Skolledarperspektivet.

Hur skapar vi de allra bästa digitala läromedlen som både tar tillvara dagens tekniska möjligheter och möter de behov som finns hos lärare, elever och skolledare? Svaret är samarbete. I en artikelserie presenterar vi fyra olika perspektiv på Gleerups interaktiva böcker. Innehållet, vad vi fyller skolans datorer med, blir allt viktigare. Många skolor ser idag ett behov av en samlad lösning kring sin satsning på digitala läromedel. En av skolorna som valt en helhetslösning för digitala läromedel är Stora Hammar skola i Höllviken. Vi träffade Robert Dahlqvist, rektor och Maria Åberg biträdande rektor, för ett samtal om innehåll, läromedel och den digitala skolan. 


Stora Hammars skola ligger i Höllviken i Vellinge kommun. Skolan var tidigare en F-6-skola men för fyra år sedan flyttade skolan till nybyggda ljusa lokaler och startade även upp klasser i 7-9. Idag går 500 barn på skolan och i förskoleverksamhet. 

– Idag kör vi en-till-en i år 4-9 och en padda på två i resten, berättar Robert Dahlqvist som är rektor på skolan. 

– Redan när jag började för fyra år sedan använde de paddor och höll på med ASL.*

Maria Åberg är biträdande rektor och har jobbat på Stora Hammar skola i 1,5 år.  

– Förra våren tog vi beslut om att satsa på digitala läromedel. Innehållet, vad vi fyller datorerna med, blir allt viktigare, berättar Maria. 

– Vi ville ha ett digitalt läromedel som var mycket mer än bara en digitaliserad pappersbok. Vi ville inte stå kvar på perrongen när tåget gått. Vi kom i kontakt med Gleerups på konferensen Framtidens läromedel och blev intresserade, fortsätter Robert.

Stora Hammars skola valde att bli pilotskola i år 1-3 och att använda Gleerups helhetslösning för digitala läromedel i år 4-9.  

Pilotskola en termin 
Skolan är bara i början av projektet som pilotskola och ännu är det för tidigt att utvärdera. 

– På grund av olika omständigheter fick inte alla tillgång till datorer i början av höstterminen och kom därför inte igång samtidigt, berättar Maria.

Skolan har bland annat haft en studiedag med Gleerups där pedagogerna fått ställa frågor och komma med synpunkter. 

– Pedagogernas frågor visar att de har kommit långt i sina tankar och sin digitala mognad. De har också varit mycket nöjda med att deras respons till Gleerups gett faktisk utdelning, berättar Robert. 

Digitala läromedel i alla ämnen
Samtidigt valde skolan en helhetslösning för digitala läromedel för de andra stadierna där eleverna nu använder Gleerups interaktiva böcker i alla ämnen. 

– När vi väl bestämt oss för att nu kör vi, så ska det gälla för alla. Därför valde vi Gleerups helhetslösning där eleverna får tillgång till interaktiva böcker i alla ämnen, samlade på ett ställe, berättar Robert.

– Vi ville ha ett tidsenligt läromedel som kan kompletteras på längre sikt. Det var säkert lättare för oss med många engagerade pedagoger som redan var digitalt kunniga. 

Kan följa elevernas resultat 
I resultatvisningen i Gleerups interaktiva böcker får lärarna en överblick över uppgifter som eleverna gjort och uppgifter som väntar på att bli rättade. De ser också vilka övningar varje elev har klarat och vilka övningar de har kvar att göra. 

– Pedagogerna är nöjda med resultatvisningen. Den gör att de hela tiden kan följa vad eleverna gör och hur de har jobbat. Vilket man inte alls kan annars, berättar Robert.  

– Det är också lätt att hoppa mellan de olika interaktiva böckerna under samma lektion vilket främjar flexibiliteten och möjligheten att jobba ämnesöverskridande.  

– Vi vill gärna komma igång med Delafunktionen, att lärare kan bygga ut boken med eget material och sedan dela med kollegor. Jag blev själv väldigt förtjust när jag hörde talas om Gleerups Dela och tror att det kan ge mycket. Att få möjlighet att lägga in eget material, länkar eller filmer gör att det blir en egen lärobok och egen lärarhandledning, säger Maria.  

Vad säger eleverna? 
– Eleverna tycker både och. De tycker det är bra att allt är samlat på ett ställe men ibland tycker de att det skulle vara bättre att läsa en bok, säger Robert.

– Eleverna gillar att testa sig själva. Och det är jättebra att eleverna kan göra övningarna hur många gånger som helst. Det ger en bra möjlighet till individualisering, fyller Maria i. 

Stora förväntningar
Robert har stora förväntningar på att digitala läromedel ska ge ökade möjligheter att kunna hjälpas åt i kollegiet och minska arbetsbördan på längre sikt. 

– Jag ser en utmaning i att framöver kunna koppla ihop läromedel med vår lärportal. Lärportaler är ofta krångliga, för mig är enkelheten viktigast, säger Robert.  

Föräldrarna på Stora Hammars skola har varit positivt inställda till de interaktiva böckerna. 

– Det hade nått oss om de inte var det. Jag vet att flera föräldrar är positiva till att de kommer åt alla läromedel hemma, berättar Maria.

Förändras lärarrollen i en digital skola? 
– Jag tror att det alltid är pedagogen i sig som utgör grunden för ett bra lärande. Så nej, jag tycker inte lärarrollen förändras. Men att vi numera ständigt är uppkopplade förändrar undervisningen.  Svaret ”jag vet inte” existerar inte längre, säger Robert.

– Framförallt är det inte datorn i sig, utan hur vi använder den som är det viktiga. Tidigare var det en happening i sig att eleven fick ha en dator, men så är det inte längre. Vi märker att innehållet, vad vi fyller datorerna med, blir mer och mer viktigt, avslutar Robert.  

*ASL ­står för metoden Att skriva sig till läsning där datorer eller surfplattor används i tidig läs- och skrivundervisning.


Läs mer om Gleerups helthetslösning för digitala läromedel