Så skapar vi Gleerups interaktiva böcker – i samarbete med dig. Del 4: Utvecklaren.

Hur skapar vi de allra bästa digitala läromedlen som både tar tillvara dagens tekniska möjligheter och möter de behov som finns hos lärare, elever och skolledare? Svaret är samarbete. I en artikelserie presenterar vi fyra olika perspektiv på Gleerups interaktiva böcker. 

Hur vet man som lärare att ett digitalt läromedel är bra? Vad kan man kräva av ett kvalitetssäkrat digitalt läromedel? För att besvara dessa frågor har Skolverket tagit fram en checklista som lärare kan använda när de väljer digitala lärresurser för sin undervisning. Vi testade Skolverkets checklista på Marcus Ander, konceptansvarig för digitala läromedel på Gleerups, för att kolla hur Gleerups interaktiva böcker lever upp till checklistan.

Du har applicerat Skolverkets checklista för digitala lärresurser på Gleerups interaktiva böcker. Hur tycker du att Gleerups interaktiva böcker står sig? 

– Jag känner att Gleerups interaktiva böcker står sig mycket väl när man jämför med checklistan. Vi lever upp till samtliga kriterier som ställs på ett modernt digitalt läromedel. Det är viktigt för lärare att veta att de får ett kvalitetssäkrat digitalt läromedel och att det är något helt annat än en digital version av en tryckt bok, säger Marcus Ander.

Vi går igenom punkt för punkt de frågor från Skolverkets checklista som handlar om ett digitalt läromedels funktion: 

Skolverkets checklista punkt 1: Är lärresursen lättbegriplig?
– Att Gleerups har samma plattform och koncept för alla interaktiva böcker gör det i grunden lättbegripligt. För elever är det mycket enkelt att begripa. För läraren krävs förstås att man sätter sig in i möjligheterna för att kunna dra full nytta av användningen, säger Marcus Ander.

Skolverkets checklista punkt 2: Hur snabbt kan eleven komma igång?
– Så fort läraren har skapat användare och delat ut läromedlet är eleven igång, säger Marcus.

Skolverkets checklista punkt 3: Presenteras innehållet på olika sätt; text, bild, ljud etc.?
– Ja, innehållet varierar mellan text, bild, video, simuleringar, animeringar, ljud, bildspel, talsyntes etc i olika proportioner beroende på läromedel, ämne och stadium, säger Marcus.

Skolverkets checklista punkt 4: Kan resursen anpassas individuellt?
– Anpassningen sker dels genom läsinställningar (du kan ändra textstorlek och bakgrundsfärg), markeringar, bokmärken, men också genom de egna tillägg som elever och lärare kan göra i den interaktiva boken. Lärare kan dessutom dela tillagt material med andra, säger Marcus. 

Skolverkets checklista punkt 5: Kan elever med speciella behov använda den?
– När vi har utvecklat Gleerups interaktiva böcker har en av våra drivkrafter hela tiden varit att öka tillgängligheten. Funktionerna i de interaktiva böckerna som är designade för elever med funktionsnedsättningar är bra för alla elever och gynnar elever med speciella behov. Därmed blir undervisningen mer inkluderande med de interaktiva böckerna, säger Marcus 

Skolverkets checklista punkt 6: Kan elever med funktionsnedsättningar använda den?
– Vi har utvecklat plattformen i nära samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, just med tanke på elever med funktionsnedsättningar. Plattformen når i genomsnitt upp till den näst högsta nivån enligt standard. Hörnstenar är lättillgänglig text, uppläsning genom talsyntes, läsinställningar, hög läsbarhet i olika plattformar och att kunna använda läromedlet tillsammans med tredjepartsverktyg, som t ex skärmläsare. Med detta som grund blir läromedlet tillgängligt för alla elever oavsett funktionsnedsättning. Vi tror att genom inkludering av elever med särskilda behov minskar utsattheten och gapet mellan grupper. Dessutom blir det bättre för alla andra elever också, säger Marcus.

Skolverkets checklista punkt 7: Fungerar den i elevers skolmiljö och hemmiljö?
– Ja, självklart. Den interaktiva boken fungerar på dator, surfplatta såväl som på mobil. Internetuppkoppling är allt som behövs. Allt arbete finns sparat digitalt och kan återupptas på en annan enhet, på en annan plats. En offlineversion finns också, men med begränsad funktionalitet, säger Marcus.
 

Skolverkets checklista punkt 8: Finns det hjälpfunktioner och manualer?
– Ja, du hittar manualer på gleerups.se och under våren hittar du också hjälpfunktioner direkt i den interaktiva boken.

Skolverkets checklista innehåller också frågor som rör pedagogisk kvalitet och didaktisk nytta som vi kommer att återkomma till längre fram i vår. 

Vill du lära dig mer om vilka krav du bör ställa och kolla dina digitala läromedel? Läs mer i Skolverkets checklista.