Ses vi på SETT2012 25-26 april?

 

SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation" och handlar om att få skolans professionella medarbetare att känna inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur det moderna lärandet kan utvecklas i just deras skolor mot högre måluppfyllelse.
 
I konferensprogrammet finns några av Sveriges (och världens) mest intressanta och nytänkande personer inom skolfrågor för att dela med sig av sina erfarenheter, diskutera olika modeller för lärande och för att ge inspiration.
 
Även Gleerups finns på plats och du är hjärtligt välkommen till vår monter K18, där vi kommer att visa våra interaktiva böcker och gärna pratar framtidens lärverktyg med dig! Gratis entré till mässan - du registrerar dig här!