– Skicklig konflikthantering ger förbättrade relationer och en bättre verksamhet.

I dagarna släpps boken Konflikthantering på arbetsplatsen. Vi fick en pratstund med bokens författare Thomas Jordan, docent och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.Varför har du skrivit en bok om konflikthantering på arbetsplatsen? 
– Temat konflikter och konflikthantering i arbetslivet är relevant för alla, förr eller senare. Konflikter är till sin natur ofta frustrerande, men innebär också att det är någon som är motiverad att ändra på något. Det finns ju därför ofta en möjlighet att ta vara på den motivationen och faktiskt förändra en situation till det bättre. Men konflikter är samtidigt blockeringar, så man kan behöva bra redskap för att kunna ta vara på potentialen till positiv förändring. Boken bygger på många skickliga praktikers och teoretikers erfarenheter och syftar till att vara direkt praktiskt användbar för alla som behöver kunna hantera konflikter så bra som möjligt, säger Thomas Jordan.

Hur ser du på konflikter och konflikthantering?
– När man förstår hur konflikter fungerar och kan sortera bland dem, då känns de mindre obehagliga och kanske till och med spännande. Det finns givetvis konflikter som bara är jobbiga och som heller inte går att lösa till allas belåtenhet. Men det går mestadels att göra en positiv skillnad. Och ibland kan skicklig konflikthantering innebära förbättrade relationer, fördjupad självkännedom, stärkt självförtroende och en bättre verksamhet. Konflikter handlar per definition om frågor som människor upplever som viktiga, så att arbeta med konflikter är att arbeta med viktiga teman, säger Thomas Jordan. 

Vem vänder sig boken till?
– Boken är skriven för alla som är intresserade av temat konflikter i allmänhet och konflikter i arbetslivet i synnerhet. Givetvis är temat särskilt relevant för de som har eller kommer att få roller där det ingår i arbetsuppgifterna att hantera konflikter. Det kan handla om chefer, projektledare, personalspecialister, skyddsombud, fackföreningsombud, jurister, arbetsmiljöinspektörer och organisationskonsulter. Boken ger redskap för att förstå konflikter, förstå hur man själv kan bli skickligare i att hantera konflikter, få överblick över de redskap och strategier som finns för att hantera uppkomna konflikter, samt strategier för att bygga robusta samarbetskulturer, där konflikter inte har så stora möjligheter att utvecklas destruktivt, säger Thomas Jordan. 

Du har själv arbetat med konflikter i arbetslivet, som utbildare, forskare, handledare och medlare och är bland annat huvudförfattare till den stora webbplats om arbetsplatskonflikter som finns vid Göteborgs universitet. Berätta om dina erfarenheter.  
– Jag träffar många som har behov av konflikthanteringskompetens: personer som är mitt i akuta konflikter, chefer som behöver rådgöra om hur en konflikt ska hanteras, organisationskonsulter som har besvärliga uppdrag och inte minst många som söker kunskap och redskap därför att de vet att de kommer att ha nytta av stärkt kompetens. Min roll är ofta att vara bollplank och utbildare. För mig är det djupt meningsfullt att ha möjlighet att bidra till att både de som är direkt inblandade i konflikter och de som behöver agera i andras konflikter utvecklas i sina möjligheter att göra det bästa av situationen, avslutar Thomas Jordan. 

Läs mer om boken Konflikthantering på arbetsplatsen