Skolsynk för Google – äntligen busenkel tillgång till digitala verktyg 

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering som ska uppnås 2022. Ett område strategin nämner är åtgärder för att förenkla inloggningar. Därför lanserar ILT Inläsningstjänst, Gleerups och NE Nationalencyklopedin tillsammans Skolsynk för Google. Nu ska inloggning och kontoskapande automatiseras så att lärare och elever helt sömlöst får tillgång till sina digitala läromedel.

Skolsynk för Google kan beskrivas som en synkroniseringsmotor för att överföra kontoinformation från huvudmäns Google-installation till deras olika tjänsteleverantörer. Skolor kommer att kunna använda Skolsynk för Google för att lättare nå sina digitala läromedel från ILT Inläsningstjänst, Gleerups och NE Nationalencyklopedin.

Mer än hälften av Sveriges kommuner och skolor använder Googles G Suite for Education, därför kommer lösningen snabbt att underlätta för väldigt många lärare och elever. Dessutom har ILT Inläsningstjänst sedan ett år använt en föregångare till Skolsynk för Google tillsammans med fler än 27 kommuner i Sverige.  

– Vi har kört tekniken under det senaste året och vet att det är en välfungerande och uppskattad lösning som vi nu är stolta över att utveckla vidare tillsammans med fler aktörer, säger Jakob Skogholm, VD på ILT Inläsningstjänst.
 
Följer nya SS 12000 standarden
Skolschema SS 12 000 lanserades i januari av IIS och Skolfederationen. Det är en standard för hur kontoinformation ska överföras mellan huvudman och tjänsteleverantör. Skolsynk för Google följer standarden SS 12000 vilket förenklar kontohanteringen för Sveriges skolor.
 
Stödjer GDPR
Skolsynk för Google hjälper också skolhuvudmän och leverantörer att leva upp till kraven i dataförordningen GDPR. Genom att bara relevant elevdata delas med skolans leverantörer blir det enkelt att se vilken data som delas med vem. På samma sätt blir det lika enkelt att hantera och radera data.

Kostnadsfritt för skolhuvudmän
Skolhuvudmän får tillgång Skolsynk för Google utan kostnad. I initialskedet medverkar tre parter i Skolsynk för Google men ILT Inläsningstjänst, Gleerups och NE Nationalencyklopedin bjuder nu också in fler leverantörer att medverka. Initiativet sker helt utan vinstsyfte och bekostas fullt ut av de medverkande tjänsteleverantörerna.
 
– Vi vill bidra till att utveckla den svenska skolan. Med en tydlig standard i botten skapar vi ett öppet system där digitala läromedel ska vara enkla att nå och att arbeta med. För oss är det självklart att bjuda in branschen att använda och vidareutveckla Skolsynk för Google, avslutar Fredrik Bengtsson VD på NE Nationalencyklopedin och Åsa Steholt Vernerson, VD på Gleerups.
 
Karlshamns kommun har använt ILT:s synkroniseringsmotor i ett halvår och IKT-pedagog Martin Beike säger:

– Det har fungerat väldigt bra. Den största skillnaden är att nya elever som kommer till skolan får konton automatiskt. Vi behöver inga listor i början av terminen, vilket är väldigt smidigt.

Att nu fler leverantörer ansluter sig ser han som mycket välkommet. 

– Att kunna återanvända samma installation till flera leverantörer hade varit jättebra, avslutar Martin Beike.