Snart startar pilotprojekt med interaktiva böcker för högstadiet

 

Under förra läsåret medverkade 13 gymnasieskolor, 200 lärare och tusentals elever i ett pilotprojekt som syftade till att arbeta fram en ny typ av digitala lärverktyg för gymnasiet - interaktiva böcker.
 
I höst drar vi igång ett stort  projekt med ett antal högstadieskolor med förhoppning att skapa interaktiva böcker utifrån idéer och önskemål från högstadieklasser runt om i Sverige. I projektet medverkar följande skolor:
 
Björknässkolan, Nacka
Gunneboskolan, Lund
Järnåkraskolan, Lund
Gullmarsskolan, Lysekil
Slottsskolan, Borgholm
Grubbeskolan, Umeå
Friskolor inom Karl-Oskarsskolan
 
Under detta läsår kommer flera av högstadieklasserna på dessa skolor att helt lämna den tryckta läroboken och jobba med interaktiva böcker i sammanlagt tio olika ämnen. Vi kommer att arbeta tätt tillsammans med både lärare, elever och skolledning för att tillsammans skapa interaktiva böcker för högstadiet. Vår gemensamma ambition är att skapa ett överlägset lärverktyg för en-till-en-klassrum. Från november kommer du att kunna följa arbetet med pilotskolorna i Gleerups lab.