Största behållning av ett digitalt läromedel är att eleverna alltid har med det till lektionen

Denna vecka bloggar Nova Academy gymnasieskola i Simrishamn på vår pilotblogg. Uffe Holmström är lärare i matematik och fysik och har sammanställt synpunkterna från lärarna. Största behållning av ett digitalt läromedel är att eleverna alltid har med det till lektionen.

Nova Academy är en nystartad kommunal gymnasieskola i Simrishamn, som erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet, Estetiska Programmet samt Naturvetenskapsprogrammet.

Som nystartad skola har vi ännu inte vuxit färdigt. Vi är inne på andra året och har idag 120 elever och en dedicerad lärare administrerar användarkonton och licenser samt har hand om kontakterna med Gleerups. 

Eftersom vi läser mycket tematiskt så blir det inte ”en bok per termin” utan ständiga förändringar i vilka elever som ska tillgång till vilka läromedel. Många elever behöver även behålla samma bok över flera kurser – ska man betala reguljära licenser blir det kanske dyrt när vi lämnar pilotstadiet? Det tar nog några år att hitta former för detta. Själva administrationsarbetet är enkelt och kommer inte att ta mer tid i anspråk då vi vuxit färdigt, till 200 elever.

Alla läromedel digitala
När Nova Academy startade för ett och ett halvt år sedan, var det uttalade målet att alla läromedel skulle vara digitala. Utgångsläget var ju unikt, en ny skola utan lager av tryckta böcker att ta hänsyn till. Nu blev det inte riktigt heldigitalt, men ganska nära eftersom vi som pilotskola kunde välja och vraka fritt ur Gleerups sortiment.

Några ämnen finns dock ännu inte i digitalt utförande, och andra ämnen saknas helt i Gleerups sortiment, alltså även i tryckt form.

Önskemål om utökat sortiment
Det finns bland lärarna önskemål om ett utökat sortiment av interaktiva böcker:

Sara Dahl, Musik:
– Tyvärr finns inget läromedel för musik. Vilket i sig är konstigt, jag kan verkligen tänka mig att i t ex musikteori (kursen Gehörs- och musiklära 1 och 2) så skulle ett digitalt läromedel både vara enkelt att få fram samt underlätta för mig som pedagog.

Therése Åkerberg, Svenska:
– Jag har ännu inte använt något läromedel från Gleerups. Den största anledningen är att jag inte haft tid att sätta mig in i materialet, och jag har inte riktigt lärt mig hur jag får tillgång till materialet osv. En annan anledning är att jag är mer förtjust i läromedel i bokform. Jag skapar dessutom mycket material själv. Här på Nova krävs det att man skapar mycket nytt material för att det ska passa in i temaarbetet. Hade man haft svenska/svenska som andraspråk som renodlade kurser hade läroboken kunnat styra innehållet på att helt annat sätt.

Pouya Golrou, Teater:
– Vi använder bara egenproducerat material på Teater på grund av brist på bra material.

Niclas Törnbladh, Digital Design:
– Jag har inga böcker från Gleerups mer än Programmering som passar min undervisning, men denna är inte digital. Det finns stora möjligheter att digitalisera ett sådant material och tillåta parallella programmeringsspråk t.ex. Även online programmering och kod-snippets vore idealt.

Uppskattar interaktiva böcker
Av de som har tillgång till interaktiva böcker, är det mest positiva tongångar:

Jens Bodin, Psykologi:
– Det läromedel som jag framför allt har använt är Psykologins vägar. Det jag tar upp i kursen utgår direkt ifrån boken och jag använder även de diskussionsuppgifter som finns med och även frågor till texten. Boken är välskriven och min största behållning av att den är digital är att eleverna alltid har med den till lektionen. Jag är väldigt nöjd med boken.

Bättre simuleringsövningar
Uffe Holmström, Fysik och Matematik:
– Jag har tidigare använt Impuls i tryckt form, och tyckte väl först att den digitala varianten var precis samma sak. Men de simuleringsövningar som finns där visade sig vara betydligt bättre än jag anat. Eleverna engagerar sig och samarbetar för att knäcka uppgifterna. Den här biten får gärna utvecklas mer!

Matematik är knepigare. Filmgenomgångarna i Exponent uppskattas men det är något i matematikens natur som gör digitaliseringen svår. Överblick kanske? Svårigheten med matematiska uttryck? Att ’tänka genom papper och penna’? Jag upplever matematik som det svåraste ämnet att digitalisera, lite överraskande faktiskt.”

Digitaliseringen här för att stanna
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att digitaliseringen är här för att stanna, men att den  behöver utvecklas och förfinas. Framtiden är helt klart digital, och framtiden är nästan här nu. En liten bit kvar bara.

Uffe Holmström Lärare i Matematik & Fysik