Tack till alla pilotskolor som hjälpt oss utveckla interaktiva böcker!

I juni avslutar vi ett pilotprojekt som varit mycket givande. Tack vare bidraget från 200 lärare och 3000 elever kan vi presentera interaktiva böcker som vi är väldigt stolta över. I augusti kommer det finnas kompletta elev- och lärareversioner i de flesta ämnen på gymnasiet. En av de pilotskolor vi samarbetar med är Skolstaden i Helsingborg. Läs om deras erfarenheter av digitala verktyg och den interaktiva boken.