Tack vare studiestödet i digitala läromedel lyckas Ibrahim bli godkänd

För många nyanlända elever som kommer till Sverige under högstadiet är det en tuff utmaning att bli godkända för gymnasiet. På Fagrabäckskolan i Växjö har eleverna nytta av studiestödet som är integrerat direkt i de digitala läromedlen och gör det möjligt för dem att hänga med i undervisningen på sitt modersmål.

– Min högsta önskan är att komma in på naturvetenskapliga programmet, berättar Ibrahim Alkhafab, en av eleverna på Fagrabäckskolan i Växjö som går i årskurs nio. 

Ibrahim kommer från Syrien där han gick i skolan till sjuan. För två år sedan kom han till Sverige. Efter ett år i förberedelseklass går han nu i nian.

– Om inte studiestödet hade funnits i mina digitala läromedel hade jag inte fått godkänt. Det har hjälpt mig så mycket, säger Ibrahim. 

Studiestöd på modersmål integrerat i digitala läromedel
Studiestödet finns integrerat i flera ämnen i Gleerups digitala läromedel. Det är en inläst pedagogisk bearbetning som förklarar innehåll, begrepp och skeenden på elevens modersmål.

Genom att aktivt lyssna på det egna modersmålets pedagogiska förklaringar av den svenska texten får eleven snabbare tillgång till innehållet. Det ger eleven hjälp att förstå innebörden av texterna, vilket främjar kunskaperna i det svenska språket samtidigt som eleven utvecklas i sitt modersmål.

Hjälp med svåra begrepp
Studiestödet i Gleerups digitala läromedel riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska och är framtaget i samarbete med ILT Inläsningstjänst.

– Jag visste inte att det fanns när min lärare i historia och samhällskunskap visade mig det. Nu använder jag det för att få hjälp med många svåra begrepp. Jag behöver inte söka på google utan kan förstå när jag lyssnar och samtidigt läser, berättar Ibrahim.  

Saknar förutsättningar att bli godkända
Mikael Bruér är SO-lärare på Fagrabäckskolan och beskriver en situation där en stor andel av de elever som kommit till Sverige under grundskolans senare årskurser inte har förutsättningar för att bli godkända och kunna börja i gymnasiet. 

– Dessa elever får inte chansen att ta igen grunderna. De går ett år i förberedelseklass och hinner lära sig ett nytt språk hjälpligt men de har inte en chans att fylla kunskapsluckorna och för att kunna bli godkända, säger Mikael. 

Fantastiskt stöd när språket är en brist 
Mikael uppskattar att studiestödet ingår i Gleerups digitala läromedel. 

– Det är jättefint att studiestöd på modersmål finns. Det passar de elever som är ambitiösa och vill mycket men där språket är en brist. Det blir ett fantastiskt stöd som hjälper dem att hänga med och inte begränsas av sina språkkunskaper, säger Mikael.

Ibrahim är mest intresserad av samhällskunskap i skolan. 

– I skolan i Syrien läste vi mest historia och religion. Jag vill lära mig hur ekonomin i samhället fungerar, säger Ibrahim.

Digitala läromedel stöd i undervisningen 
Gleerups digitala läromedel har tidigare visat sig vara ett stort stöd i undervisningen för nyanlända elever som snabbt behöver lära sig svenska. Översättningsfunktion, talsyntes, frågor efter kapitlen och filmer är några funktioner särskilt lyfts fram.  

– Filmerna är bra. Jag brukar titta på filmen som sammanfattar avsnittet hemma, säger Ibrahim.  

– Jag tycker också att testerna är bra då lär man sig ord och begrepp, fortsätter han. 

I de digitala läromedlen från Gleerups finns också stora möjligheter till individualisering genom funktioner som inbyggda ordförklaringar, möjlighet att variera textstorlek och lägga till eget material. 

– Eleverna tycker överlag att det är smidigare med digitala läromedel. Jag har elever som säger att de haft stor nytta av studiestödet och inte skulle klarat sig igenom kursen utan.  För dem innebär det en kortare väg till gymnasiebehörighet, avslutar Mikael Bruér. 

Studiestöd även i NO 
Sedan tidigare finns studiestöd integrerat på arabiska i Gleerups digitala läromedel i SO-ämnen för årskurs 7-9. Studiestödet på arabiska finns nu också i Gleerups alla digitala läromedel i NO-ämnen för 7-9 samt i ett flertal kurser för gymnasiet. Fler ämnen och språk kommer under 2018. 

Läs mer om studiestöd integrerat i digitala läromedel hos ILT Inläsningstjänst

Läs mer om Gleerups digitala läromedel i NO och SO för 7-9

Se en kort film om hur du aktiverar studiestödet. 

Under november medverkar Gleerups på ILT:s seminarier "Nyanländas väg in i svenska skolan" runt om i landet.