Talsyntes med medföljning i texten är ett lyft

 

Först ut på Pilotbloggen är Carola Fransson, lärare i svenska, matematik, SO och NO på Karl-Oskarskolan i Växjö:
 


Att få vara en pilotskola är spännande och reflekterande. Att kunna ha en dialog med de som gör böckerna där jag också kan skriva vad jag tycker saknas i boken är jättebra. 

 

På vår skola har vi från början haft som mål att vara mycket nätverksbaserade i vår undervisning. Vår skola är en en-till-en-skola med interaktiva verktyg från iPad, vanliga datorer till Croomebooks. Vi har också Smartboards i alla klassrummen som vi arbetar interaktivt på (som en stor iPad). 

 

I åk 4-5 och 5 arbetar vi med iPads när vi arbetar med Gleerups interaktiva böcker. Just nu är det människokroppen. Eleverna får börja med att läsa eller lyssna på texten och därefter titta eller lyssna på den film/ljudfil som är kopplad till kapitlet. När de lyssnat klart gör de de interaktiva övningarna som finns till varje kapitel. Avslutningsvis svarar de på frågorna i ett google-dokument som de delat med mig. Att det finns en ordlista kopplad till kapitlet gör att det är lättare att arbeta med begreppen i NO och eleverna kan enkelt klicka på orden då de läser eller lyssnar och får ordet förklarat för sig. Vi brukar också titta på en film gemensamt på Smartboarden som tar upp ämnet i kapitlet i slutet av lektionen. 

 

Att ge möjligheten till elever, som har svårt för att läsa, att kunna lyssna på texten och samtidigt följa med i texten är helt fantastiskt. Även om eleverna är lite trötta på eftermiddagen så upplever de inte att det är jobbigt att starta upp kapitlet och börja lyssna. 

 

De interaktiva övningarna kan eleverna göra om och om igen tills de är nöjda med resultatet! Något som uppskattas är att eleverna lätt kan komma åt materialet vi arbetar med även då de är hemma.

 

Tack och på återseende :)


Carola Fransson