Tre perspektiv på digitala läromedel

Skolans digitalisering och digitala läromedel förändrar både sättet att undervisa och arbeta. Nya möjligheter öppnas, inte bara för lärarna. På Oxievångskolan har man jobbat helt digitalt sedan i höstas. Här får vi tre perspektiv från lärare, bibliotekarie och digitaliseringspedagog. 


Uppskattar att kunna lägga till eget material
Vi har nu använt Gleerups digitala läromedel ett tag och känslorna är positiva bland klasserna vad gäller att ha sina läromedel digitalt. Häromdagen hade jag en svensklektion och uppgiften var att börja arbeta med litteraturhistoria. Jag hade precis haft genomgång kring uppgiften som var att fördjupa sig i de olika epokerna som så småningom ska bli en muntlig presentation. Jag hade via G-suite lagt upp en länk till Gleerups portal och det digitala läromedlet varpå en ganska ny elev på skolan påpekade att hen inte hade tillgång till det digitala läromedlet. Känslan att då bara gå till min dator och tilldela eleven Gleerups svenska på mindre än en minut är svår att beskriva. Tidigare fick jag kontakta bibliotekarien för att snabbt få fram en bok och nu blev såväl eleven som jag nöjda. 

Jag upplever att Gleerups svenska är ett bra läromedel för en svensklärare på ett inspirerande sätt och det uppskattas att det är lätt att göra kopplingen till G-suite. Det är även fantastiskt bra att som lärare kunna infoga eget material. Det gör att det kan bli mer personligt för både en själv och för eleverna.
Mike Jackson, lärare

Digitala läromedel – en fantastisk tidssparare
För mig som skolbibliotekarie är användningen av digitala läromedel på skolan inte bara en fantastisk lärresurs utan också ett sätt att arbeta med information som är oerhört tidsbesparande. På skolan har det tidigare funnits många olika tryckta läromedel inom de olika ämnena. När en lärobok ska köpas in läggs det tid på att skanna av vilka olika läromedel som finns tillgängliga före inköp. Sedan tar det tid att beställa böckerna och dessutom måste böckerna utrustas och eventuellt plastas in. Det tar också mycket tid att stämpla och lägga in alla böcker i bibliotekskatalogen för att de ska kunna lånas ut till eleven. 

Detta blir också en omständlig procedur där läraren tidigare var tvungen att boka in en tid för att komma och låna med hela klassen. Jag behöver inte ens nämna tiden som måste läggas på att få tillbaka läroböckerna vid terminens slut, för att böckerna ska finnas tillgängliga för nästa elevkull. 

För mig är digitala läromedel en fantastisk tidssparare. Jag kan som skolbibliotekarie lägga in de digitala läromedel som eleven behöver och läromedlen finns bara en knapptryckning bort. Elever som tidigare glömt läroböcker hemma, eller de elever som av särskilda anledningar behövt låna flera exemplar av böckerna har nu tillgång till alla sina läromedel i sin dator. 
Maria Schedvin, skolbibliotekarie

Digitala läromedel stärker den digitala kompetensen
En del av mitt yrke som digitaliseringspedagog på Oxievångsskolan är att ansvara för det digitala ekosystemet på skolan. Efter införandet av Gleerups digitala läromedel på skolan skapades det ett hårt tryck på att tekniken ska fungera och vara tillgänglig. Tekniken blev en mer naturlig del i klassrummet och jag fick snabbt se till att ersättningsenheter fanns tillgängliga. 

Jag ser detta som ett steg framåt. Införandet av Gleerups digitala läromedel bidrar till att fler i personalen använder sig av teknik i sin undervisning. Nästa steg faller sig naturligt - hur kan Gleerups och tekniken öva eleverna i förmågorna? Just nu befinner vi oss i fasen att många pedagoger vågar testa nya sätt att uppfylla målen i läroplanen, med hjälp av tekniken som finns tillgänglig. Gleerups digitala läromedel blir en språngbräda för många pedagoger att använda sig av mer teknik, då kombinationen av läromedel och teknik skapar nya metoder för lärande. 
Aila Delleskog, digitaliseringspedagog
 

Vill din skola bli pilotskola?
Nu söker vi nya piloter till läsåret 2017/2018 från årskurs 1-9 samt gymnasieskola. Tycker du att det vekar intressant för din skola? Läs mer och anmäl dig