Undersökning om digitala läromedel på Varagårdsskolan visar positiva effekter

Att ha allt samlat på ett ställe, att kunna individanpassa och följa elevernas resultat är de egenskaper som lärarna på Varagårdsskolan lyfter som viktigast med Gleerups digitala läromedel. Det visar den undersökning som skolan gjort bland lärare och elever. Här skriver pedagogerna Linus Holdt Lorentzon och Håkan Larsson om resultatet.

Vi börjar närma oss slutet på höstterminen och har använt Gleerups digitala läromedel i snart en termin. Nu har vi gjort en stor digital undersökning på vår skola bland lärare och elever i årskurserna 4-9, för att se hur arbetet fungerar. I detta blogginlägg presenteras lärarenkäten. Elevenkäten kommer presenteras under vt 2017. Vi hoppas att skolledare och pedagoger på andra skolor som funderar på digitala läromedel kan lära inför framtiden, när vi nu delar med oss av våra erfarenheter.

Lärarenkät
Av de totala svar vi fått in är flertalet från ämneslärare i åk 7-9. Svarsfrekvens bland pedagogerna var 80%.

Hur upplevde starten av terminen och implementeringen av Gleerups digitala läromedel. Var det svårt eller lätt? 1 betyder att det var svårt och 5 att det var enkelt.

Kommentar: Ingen lärare på Varagårdsskolan har svarat 1 vilket betyder svårt, däremot har 70% svarat 4 eller 5 vilket får tolkas som att de ansåg uppstarten var enkel eller relativt enkel. Detta är bra reklam för Gleerups digitala läromedel, men även ett bevis på den digitala kompetensen i kollegiet.

Hur ofta använder du Gleerups digitala läromedel i din undervisning?  

Kommentar: Undersökningen visar att Gleerups digitala läromedel används mest av So-lärarna på skolan,  följda av engelska- och No-lärarna. Att några lärare fyllt i att de aldrig använder digitala läromedel, beror på att det ej finns några digitala läromedel i  t ex bild, slöjd och idrott. Detta är synd då flertalet av de praktisk-estetiska lärarna på vår skola har hög digital kompetens. Lärarna i svenska använder det digitala läromedlet, Portal, ganska sällan. Förklaringen är att det  finns en långvarig tradition av att producera “egna” material i ämnet svenska. Vi har tidigare inte haft tryckta läroböcker i svenska och omställningen till att börja använda digitala läromedel i detta ämne kommer förmodligen ta tid. 

Vilka är de mest positiva effekterna med Gleerups digitala läromedel?

Kommentar: Det som uppskattas är att allt är samlat på ett ställe, de många filmerna, övningar och självrättande tester och översättningsmöjligheten. I många svar har det framkommit att man uppskattar talsyntesen och att få texten uppläst samt att man kan följa elevernas resultat. Båda dessa aspekter tycker vi är oerhört viktiga! Det är ett enormt lyft jämfört med en traditionell lärobok. Anpassningar är ett ord som är på allas läppar idag som arbetar i skolan. Att få texten uppläst är fantastiskt bra och eftersom vi har många nyanlända elever finns även möjligheten att få texten uppläst på arabiska.  Detta är en mycket stor hjälp för oss lärare i arbetet med anpassad undervisning. Nedan följer några exempel på svar. 

– Eleverna har alltid tillgång till läromedlet, även om de har glömt boken. Jag har visat detta för alla föräldrar på utvecklingssamtalen, som tycker att det är bra.

– I engelska är det digitala läromedlet Happy ett bra sätt att anpassa undervisningen för nyanlända som är nybörjare i engelska. 

– Jag tycker det är smidigt att allt eleverna egentligen behöver finns i datorn. Det är också bra eftersom det finns tydligare övningsfrågor som eleverna kan arbeta med. Det är lätt att hitta olika delar i boken med hjälp av innehållsförteckningen.

– Eleverna kan arbeta i olika takt och det är lätt att individanpassa. Skönt att slippa hålla reda på olika papperskopior av olika övningar, cd-skivor, läroböcker. Eftersom alla texter är inspelade kan elever ständigt återvända och lyssna på texterna flera gånger.

– Det ger mig en extra hand till eleverna. Eleverna kan samla all dokumentation över flera år utan att behöva samla massvis av papper. Underlättar väldigt när man har många elever.

Har du hittat några brister med Gleerups digitala läromedel? 

Kommentar: Här tycker vi att det som kommer fram tyvärr är en spegling av hur vissa pedagoger ser på arbetet med en digitaliserad undervisning.

Vi som skrivit blogginlägget betraktar digitaliseringen av skolan som en otroligt viktig del i unga människors utbildning idag, nästan ett paradigmskifte. Det innebär ett otroligt stort merarbete för alla pedagoger att sätta sig in i alla nya appar/program/digitala läromedel osv. Detta är idag ett egenansvar om man arbetar som pedagog. Studiedagar och olika workshops i alla ära, med det huvudsakliga arbetet måste ske själv och det kräver tid. Skolledningar och huvudmän i landet måste inse vikten av att pedagoger måste få denna tid. Nedan följer några exempel på svar. 

– Tar lite tid att sätta sig in i vad som finns. Eleverna tycker att det är lite krångligt att hitta i, men det skulle nog bli bättre med träning. Flera elever har sagt att de inte gillar att göra Ma-uppgifterna digitalt.

– Generellt önskar jag att man kunde skriva kommentarer "i" läromedelstexten istället för bara som ett tillägg.

– Tycker ibland att kan vara svårt att få en tydlig överblick på sidor och innehåll.

– Saknar "rättningsknapp" på vissa uppgifter i svenska som ska rättas av läraren. 

Hur har övergången från traditionella läromedel till digitala läromedel har påverkat undervisningen?

Kommentar: Det finns inget tydligt svar på frågan med tanke på den korta tid vi varit pilotskola. Detta är dock den viktigaste frågan enligt oss. Vi som skriver bloggen kommer fortsätta ha fokus just på denna viktiga fråga. Helt klart är att undervisningen har påverkats. Det är svårt där vi befinner oss nu att avgöra vilken betydelse just Gleerups digitala läromedel haft jämfört med alla andra digitala verktyg som används i undervisningen. Nedan följer några exempel på svar. 

– Lättare att individualisera undervisningen. Vi har alltid aktuella uppgifter i undervisningen. Hela arbetet med digitaliserad undervisning har blivit en spännande utmaning som gjort yrket mer spännande.

– Det underlättar för planering och genomgångar eftersom det mesta finns att spela upp som korta filmer.

– Jag har redan tidigare arbetat mycket med det digitala i klassrummet, även om det inte har varit rena digitala läromedel. Det finns många bra sajter etc som har alldeles utmärkt material för att jobba digitalt i språkklassrummet. 

– Det är lättare att undervisa på många olika svårighetsnivåer i en och samma grupp eftersom alla kan få instruktioner digitalt med text, bild och film. 

– De flesta elever är positiva men några föredrar fortfarande traditionella läromedel.

– Har ingen direkt erfarenhet av traditionella läromedel. Undervisningen har blivit mer digitaliserad och jag ser endast positivt på detta. Det underlättar även för läraren när allt material kan skickas till dig direkt på datorn.

– Det är en utmaning! Det är så nytt och jag måste ständigt vara steget före och behöver därför läsa in mig i förväg. Jag behöver fundera på hur genomgångar av övningar ska gås igenom. När eleverna har en bok framför sig är det lätt att se hur de hänger med under genomgångar av olika övningar, men nu när de sitter med skärmarna uppe är det svårt att avgöra vilka som befinner sig på aktuell sida i den digitala boken och vilka som gör annat. 

Linus Holdt Lorentzon lärare So/sv och Håkan Larsson lärare So/sv och förstelärare,
Varagårdsskolan, Bjuv