Ungdomskulturforskning och klassiska teorier i sociologi i ny tappning.

Nu kommer de populära böckerna Ungdomskulturer och Sociologi 2.0 i nya upplagor. Författaren till de båda böckerna är Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå universitet. Hans forskning handlar om samarbete, stöd, lärande, konflikter, makt och aktivism på internet och i sociala medier. Vi träffade Simon och pratade om nyheterna i hans böcker

Boken Ungdomskulturer presenterar svensk ungdomskulturforskning, bland annat studier av ungas identitetsarbete och vuxenblivande. Det handlar om hiphopens roll i svenska förorter, genusfostran i gymnasiet och om hur nätet blir allt viktigare i processen att hitta sig själv, och kanske även andra. I boken medverkar några av Sveriges främsta ungdomsforskare.

I boken Sociologi 2.0 tas både klassiska och sentida teorier upp i relation till samtidskulturella uttryck. Nyckelbegreppen hos kända tänkare som Marx, Weber, Durkheim, Simmel, Bourdieu, Giddens, Goffman, Bauman och Butler ges en ordentlig genomgång.

Nu kommer dina böcker Ungdomskulturer och Sociologi 2.0 i nya upplagor.
​Vad är nyheterna?

Båda böckerna handlar om saker som är väldigt tidskänsliga, och därför har vi sett det som viktigt att hålla dem uppdaterade. När det gäller Sociologi 2.0 är ju själva huvudpoängen att förankra klassisk teori i samtidsexempel. Det som var bra exempel 2007, när första upplagan kom ut, är ju inte med självklarhet bra 2015. Den som har använt Sociologi 2.0 i undervisning kommer definitivt att kunna fortsätta använda andra upplagan på samma sätt, men exempel har uppdaterats genomgående. Den största skillnaden är att kapitlet i första upplagan som fokuserade på reality-tv har omarbetats så att fokus är på videokulturer online. Reality-tv som fenomen finns ju fortfarande idag, men själva frontlinjen för hur identiteter uttrycks och förhandlas visuellt och publikt ligger snarare på platser som YouTube och Instagram.

Du pratar om nya medier i Ungdomskulturer, berätta mer om hur du ser på dem.
Med nya medier menas ju till vardags digitala medier, och både mjukvara och hårdvara, som till exempel webben, Twitter, Facebook, smartphones, tablets och annan nätverkad kommunikationsteknik. Begreppet nya medier är ju relativt, i och med att medier som är nya alltid är nya i relation till andra äldre medier. Det man får fokusera på är de ständiga förändringar som sker i hur medielandskapet är konfigurerat. Vår genomgång av Ungdomskulturer inför andra upplagan har bland annat handlat om att se till att boken fortfarande 2015 förhåller sig till sådant på ett uppdaterat sätt.

Hur kan böckerna användas och vem vänder de sig till?
Ungdomskulturer är ju en antologi som förhoppningsvis kan vara intressant i relation till många utbildningar där ungdomsfrågor är centrala, inte minst lärarutbildningen. Sociologi 2.0 fungerar både som lärobok på grundkurser i samhällsteori, och som inspirerande vid-sidan-om-läsning för studenter på sådana utbildningar.

 

                       ​


      Läs mer om Ungdomskulturer        ​Läs mer om Sociologi 2.0