Vad är det bästa med Gleerups interaktiva böcker?

När vi frågade Sveriges lärare och elever vad de upplever som allra bäst med Gleerups interaktiva böcker svarade en överväldigande majoritet att det är tillgängligheten. En annan mycket uppskattad funktion är talsyntesen som gör att du kan lyssna på all text med medföljning. - I arbetet med att utveckla Gleerups interaktiva böcker arbetar vi nära och tillsammans med våra användare, bland annat via våra pilotskolor. Som ett led i detta samarbete genomförde vi nyligen en enkätundersökning för att få deras synpunkter, säger Marcus Ander, konceptutvecklare digitala lärverktyg på Gleerups.

Tillgängligheten, att alltid ha med sig sitt material och att allt finns på ett ställe, är det som upplevs som den största vinsten gentemot en traditionell tryckt bok. Gleerups interaktiva böcker är i dagsläget de enda digitala läromedel på marknaden som är helt plattformsoberoende och fungerar på såväl dator, surfplatta som smartphone.

Både elever och lärare uppskattar att man kommer åt sina interaktiva böcker var man än befinner sig. Eleverna glömmer inte sina datorer eller iPads, så alla läromedel är alltid med, något som lärarna såklart uppskattar, berättar Marcus.

Talsyntesen är alltid uppdaterad 
I Gleerups interaktiva böcker kan du alltid få texten uppläst samt få medföljning i texten för att ännu lättare hänga med i det som läses upp. Denna funktion är en av de allra mest uppskattade och mest använda.


- Fördelen med talsyntes jämfört med inläst text är att talsyntesen automatiskt uppdateras så fort texten uppdateras, förklarar Marcus.  Gleerups interaktiva böcker uppdateras löpande och då är det viktigt att de elever som väljer att lyssna på texten också direkt får rätt version.  Dessutom brukar reaktionen vara att talsyntesen är så mycket bättre än förväntat.  Alla interaktiva böcker har talsyntes, de interaktiva böckerna i språk och historia innehåller dessutom inlästa texter med autentiska röster.

Helena Kvarnsell är lärare på Björknässkolan i Nacka och har arbetat med digitala lärverktyg länge.

- Eleverna uppskattar de interaktiva böckerna och är väldigt nöjda med att slippa bära med sig fysiska böcker. De gillar också att de kan läsa och lyssna på böckerna i mobilen, säger Helena.

Vidare uppskattas möjligheten att titta på filmer, att man kan stryka över i böckerna och få alla överstrykningar sammanställda på en sida. 

Vill du också samla alla dina digitala läromedel på ett och samma ställe?
Läs mer om Gleerups interaktiva böcker

Vill du prova själv?
Du kan prova valfritt digitalt lärverktyg kostnadsfritt i 10 dagar och upptäcka alla smarta funktioner