Våra interaktiva böcker har uppdaterats med ny och förbättrad funktionalitet

 

Vi är stolta över att tusentals gymnasieelever redan arbetar i Gleerups interaktiva böcker. Tack vare synpunkter från våra användare har vi nu uppdaterat Gleerups interaktiva böcker till version 1.1 och förbättrat en hel rad funktioner:
 
• vidareutvecklat anteckningsverktyg med möjlighet att ändra och radera anteckningar, samt begränsat möjligheten att dela anteckning till grupper att gälla endast en grupp i taget.
• förbättrad talsyntes
• förbättrad överstrykningsfunktion
• förbättrad swipe på touchscreens (iOS och Android)
• förbättrad bildspelare i Firefox
• större radavstånd i de två största textstorlekarna
• större radavstånd och klickyta i innehållsförteckningen
• tydligare nedfällningsbara rutor
• tydligare listning av bokmärken, anteckningar och överstrykningar
• snabbare laddning av sidor som innehåller inspelad text
 
Tänk på att du måste tömma din webbläsares historik fullständigt (allt utom sparade lösenord och formulärdata) för att du ska få tillgång till samtliga förbättringar.
 
De interaktiva böckerna kombinerar ett kvalitetssäkrat innehåll med den senaste teknikens möjligheter för att ge er ett överlägset lärverktyg som främjar både effektivitet och lust i lärandet. Mer information om våra interaktiva böcker hittar du här.