Vargårdaskolans digitala resa

 

Höstterminens första pilotblogg kommer från Varagårdsskolan i Bjuv som befinner sig i uppstarten av projektet som pilotskola. Håkan Larsson, lärare i svenska och SO, skriver om den digitala resan som skolan påbörjat. 


För cirka två år sedan beslutade vår förvaltning, med förvaltningschef Carina Leffler i spetsen, att göra en ordentlig satsning på digitaliseringen av kommunens skolor. Innan dess har det givetvis funnits datorer och bedrivits utbildning i olika digitala verktyg, men det har inte funnits en tydlig genomtänkt plan för verksamheten. I denna nya plan ingick att vi skulle satsa på GAFE, Goggle Apps for Education, och att vi skulle använda chromebooks. När vi startade upp detta arbete i november 2014 började vi med att rekrytera s k kollegahandledare på vår skola och även  på kommunens övriga skolor. Det skulle vara lärare som hade en viss form av digital kompetens och som var beredda att satsa lite extra tid på att fortbilda sig och sedan därefter fortbilda sina kolleger på sin skola/arbetsplats. 

Bild: Varagårdsskolans tre kollegahandledare. Håkan Larsson, Sabina Thambert och Jimmy Lundén.

“Strateg för framtidens lärande”
Vid denna tidpunkt hade kommunen rekryterat Daniel Johansson från Alingsås på halvtid. Daniel fick titeln “Strateg för framtidens lärare”, hans bakgrund som både lärare och allmänt IT-kunnig med speciellt goda kunskaper om GAFE och chromebooks var en genomtänkt rekrytering om ni frågar mig. Daniels första uppgift blev nu att fortbilda oss andra kollegahandledare i GAFE.

Delar erfarenheter
Just nu är vi totalt tre stycken kollegahandledare på vår skola och har fortbildningsansvar för olika grupper av pedagoger. En av de första sakerna vi gjorde var att skapa en grupp i Google+ och såg sen snabbt till att alla lärare anslöt sig till gruppen. I denna grupp delar vi sedan erfarenheter kring digitala verktyg i skolan, här finns även möjligheter att titta på olika instruktionsfilmer angående olika appar/program vi använder. 

Kollegahandlingsplan 
Vi upprättar kontinuerligt en Kollegahandlingsplan där vi går igenom vad vi ska fokusera på det närmaste halvåret. Som ni säkert förstår så är jag mycket nöjd med hur arbetet med fortbildningen av personalen har fungerat på vår skola och kan bara berömma mina arbetskamrater för det arbete som de lagt ned för att ta till sig den nya tekniken. Å andra sidan menar jag att vi inte har något val! Som lärare i framtidens skola måste man ha god digital kompetens. Detta är inte förhandlingsbart och här tror jag tror mitt/vårt budskap har gått hem. 

Sett Syd 
I höstas 2015 höll vi tre kollegahandledare ett föredrag på Sett-Syd i Malmö om våra kommunövergripande gemensamma ämnesmappar, där vi samlar våra pedagogiska planeringar.


Digital skoltidning/”Varagårdsnytt”
För att få lite extra fart på digitaliseringen startade jag och mina elever i år 9, en digital skoltidning, “Varagårdsnytt”, där alla elever på skolan F-9 har möjligheter att få material publicerat. Hittills har vi publicerat fem nummer.

Tidningen produceras med hjälp av appen Google presentation och länkas sedan “vidare ut i världen” via Bjuvsnytt.se, en lokal digital tidning. Läs senaste numret av Varagårdsnytt 

Bild redaktionen, som under vt 2016 startade vår digitala skoltidning “Varagårdsnytt”.

Samarbete skola och lokalsamhälle
Eftersom Bjuv är en relativt liten kommun, så försöker vi hela tiden samarbeta med näringslivet och lokalsamhället. Den 15 september har vi bjudit in “Företagarna” i Bjuv till ett frukostmöte där vi ska berätta om skolans arbete med att digitalisera undervisningen och höja den digitala kompetensen bland våra elever. 

Uppstart som pilotskola
Nu går vi vidare med Gleerups digitala läromedel och det arbetet startades upp av Lotta Persson under vecka 32 med en inspirerande introduktion i aulan för all personal inklusive skolledning. 

Undertecknad, biträdande rektor Jazmin Ahlin och So-läraren Linus Lorentzon träffade Lotta redan i början av sommarlovet då vi fick en kort genomgång, så vi kunde “tjuvträna” lite under lovet. Sådana här saker ska inte underskattas, det är jätteviktigt att några lärare går i spetsen och driver på utvecklingen för att arbetet med implementeringen ska bli framgångsrik.

Lång och spännade resa påbörjats
Min erfarenhet på detta område är också att skolledningen måste vara på banan och staka ut en tydlig riktning i frågan om digitalisering. Vi har ny rektor inför detta läsår och vi hoppas att Annette Isberg är lika tydlig och målmedveten i denna fråga som föregångaren Charlotta Björklund. Vi har haft, precis som många andra skolor i Sverige, hög personalomsättning inför detta läsår och detta gör att vi står inför en stor utmaning. När detta skrivs har vi gått två veckor in på terminen och det känns som de flesta lärare har lagt till Gleerups digitala läromedel på sina och elevernas datorer. Vår erfarenhet av detta förfarande var att det var väldigt enkelt. Vi hade problem med någon elevs lösenord men då ringde vi bara till supporten och fick snabbt hjälp. Vi har börjat en lång och spännande resa och det känns jättekul att vara en del i detta. Digitaliseringen har kommit till skolan för att stanna och ytterst handlar det om demokrati och tillgänglighet. 
                             
Håkan Larsson  
hakan.larsson@skola.bjuv.se