Vem får tillgång till det nya lärandet? - Ett samtal om lika förutsättningar för lärande

Under Almedalsveckan bjöd Gleerups och Netsmart in politiker och skolföreträdare för att diskutera hur vi bäst skapar förutsättningar för en pedagogisk resa mot ökad kvalitet och bättre resultat genom moderna lärverktyg och kompetensutveckling.

 

Debatten kring skolans inköp av digitala verktyg har varit stor det senaste året, men allt för ofta stannar den vid hårdvaran och berör alltför sällan hur digitalisering bör utvecklas för att hjälpa våra elever att nå kunskapsmålen. Syftet med paneldiskussionen var att sätta fokus på  det pedagogiska innehållet och hur man faktiskt arbetar på nya sätt i klassrummet.

 

Seminariet modererades av Peter Becker, grundare av Stiftelsen Datorn i Utbildningen och i panelen medverkade Maria Stockhaus (M), Ordförande i SKL:s utbildningsberedning, Ebba Östlin (S) Ordförande i utbildningsnämnden, i Botkyrka kommun, Per-Ola Jacobson, Utbildningschef vid Karl-Oskarskolan, Åsa Steholt Vernerson, VD för Gleerups Utbildning AB och Alexandra Blomberg, Affärsutvecklingschef på Netsmart AB.

 

Seminariet var välbesökt och en mycket intressant diskussion fördes. För att fler ska få ta del av den publicerar vi nu en referatrapport från seminariet.

 

Men diskussionen och arbetet slutar inte där. Gleerups och Netsmart kommer under hösten att fortsätta sitt arbete för att utveckla skolans pedagogik och bidra till lärande med nya pedagogiska redskap. Vi vill föra en fortsatt  dialog om vad svensk skola behöver för att höja kunskapsresultaten och vad vi kan utveckla för arbetsredskap för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Till slut handlar det för oss om att bidra till en skola där lärare hinner vara lärare och inte administratörer.

 

Följ gärna vårt fortsatta arbete på www.gleerups.se och www.smartboard.se Kika också gärna på Mer tid för lärande, som är en kampanj vi stödjer för att skapa tid för lärande, www.mertidforlarande.se/.