Vi välkomnar nya medlemmar i Gleerups styrelse

Två nya medlemmar valts in i Gleerups styrelse. Här berättar de kort om sin bakgrund och varför de valde att tacka ja till styrelseuppdraget:

 

Jonas Löwgren arbetar på institutionen för Konst, kultur och kommunikation på Malmö Högskola. Han har mångårig erfarenhet av forskning kring nya medier och vad de innebär för etablerade mediestrukturer. Han har arbetat tillsammans med dagspress, magasin, teve, teknikinformationsföretag och bokförlag i en rad studier. 


Hur passar din erfarenhet in i Gleerups utvecklingsarbete?
– Jag har nyligen gjort ett projekt tillsammans med Gleerups och Skolstaden Helsingborg kring digitala läromedel. Eftersom jag är designer består min forskning oftast av att tillsammans med externa parter, till exempel medieföretag, skapa idéer till nya produkter, medieformat och/eller roller för mediearbetare i en samtid där skillnaden mellan "producent" och "konsument" blir allt svårare att upprätthålla. 

 

Peter Becker är ordförande i stiftelsen Datorn i Utbildningen och har en bakgrund som matematiker och som lärare i gymnasieskola. Han har också varit med att bygga ett medialabb på KTH under 90-talet och var senare ledare för en forskargrupp på Interactive Institute och adjungerad professor på Dramatiska institutet. Han har en bred erfarenhet av människors interaktion, kommunikation och lärande med digitala medier. 

Vad kan du bidra med i egenskap av styrelseledamot i Gleerups styrelse?

– Jag har varit involverad i framväxten av sociala medier och nätbaserat lärande under tjugo år. Samtidigt har jag varit starkt engagerad i hur skola och lärande kan utvecklas i mötet med det digitala. Gleerups och Berling Media arbetar strategiskt med en spännande medieframtid där man utvecklar framtidens läromedel i nära samspel med skolor och med god koll på vad som händer där ute. Jag hoppas kunna bidra till Gleerups utveckling, med en kombination av medieperspektiv och kunnande om skolområdet.

 

Övriga styrelsemedlemmar är:

Henriette Zeuchner, koncernchef Berling Media och ordförande i Gleerups styrelse
Thorsten Rosengren vice ordförande i Gleerups styrelse
Tomas Johansson, förvaltningschef för Landskronas Barn- och ungdomsförvaltning
Personalrepresentanter: Inger Blomqvist och Jenny Klang