Våra hjärtan klappar för läromedel! 

Idag är det alla hjärtans dag! Vi på Gleerups brinner för att bidra till en likvärdig skola och våra hjärtan klappar för läromedel. Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Kunskap kan påverka varje individ och hela vår värld på ett positivt sätt. Att få vara med och sprida kunskap och bidra till förverkligandet av en likvärdig skola skapar självklart engagemang.  

Läromedel är en viktig pusselbit av flera som behövs för en likvärdig skola. Professionellt framtagna läromedel är målstyrda, anpassade och kvalitetssäkrade. De måste också vara granskade och oberoende. Genom att utveckla läromedel som dessutom stödjer inkludering, sparar tid för lärarna och motiverar elever vill vi på Gleerups bidra till förverkligandet av en likvärdig skola

Att skapa läromedel 
Läromedelsutvecklarna Hanna Oreborg och Niclas Ekelund är två av 64 medarbetare på Gleerups som brinner för att utveckla läromedel och vet vad som krävs för att ett läromedel ska bli till.

– Det är inte alla som vet att för att ett läromedel ska bli verklighet behövs ett helt team med hjärtan som klappar för kvalitativa läromedel och en likvärdig skola, säger Hanna. 

– Vi som läromedelsutvecklare fungerar som projektledare.  Främst har vi en eller flera författare i projektet. Sedan tillkommer illustratör, formgivare, en hel avdelning för digital produktion, hjälp med digitalt ljud, film och simuleringar, fortsätter hon.    

Kollegialt lärande 
På många skolor har Learning studies och lesson studies varit en framgångsfaktor och något som verkligen stärkt lärarlaget, samarbetet och de pegagogiska tankarna. 

– Vi vill att våra läromedel förenklar det kollegiala lärandet. Genom att lärarna kan dela länkar eller lektionsupplägg och skapa anpassade planeringar i planeringsverktyget främjas det kollegiala lärandet, säger Hanna.

Nära samarbete med lärare och elever  
När det gäller ämnesdjup, metodval och pedagogik i ett läromedel måste man göra val.

– Framförallt tar vi hjälp av det nära samarbete som Gleerups har med skolor ute i landet. Vi har 26 pilotskolor, från Umeå till Simrishamn, som använder våra digitala läromedel och kommer med nyttig input, säger Niclas.

Gleerups har också granskare som kopplas tätt till utvecklingen av en produkt och författare som är aktiva lärare med ett stort eget kontaktnät. Dessutom görs ständigt egna undersökningar och utvärderingar bland både lärare och elever.  

– Här finns många önskemål och alla tycker inte lika. Om vi frågar tio olika lärare om råd kan vi få tio olika svar. Det är en utmaning! Men genom att lyssna på både lärare och elevers önskemål och behov får vi en bra koll på vad som fungerar och kan därmed hela tiden utveckla våra läromedel och göra dem ännu bättre, säger Hanna. 

Örat mot marken 
Ett nytt läromedel tar flera år att utveckla. Dessutom händer saker i omvärlden som påverkar. Det kan vara PISA-resultat, nyanlända ungdomar, ändringar i kursplaner eller en ny digitaliseringsstrategi.

– De vägval vi gör tidigt i ett projekt ser olika ut beroende på ämne, årskurs, målgrupp och behov. De behöver ofta anpassas, förfinas eller ändras allt eftersom. Här behöver vi vara lyhörda och snabba, säger Niclas.  

Digitala läromedel uppdateras och aktualiseras ständigt. Här fortsätter utvecklingen i nära samarbete med både elever, lärare och skolledare.

– Det känns spännande, roligt och inte minst meningsfullt, avslutar Niclas.

Klappar ditt hjärta också för läromedel som kan bidra till förverkligandet av en likvärdig skola? 
Läs mer om Gleerups digitala läromedel 

Vill du prata med någon av alla oss som brinner för skolutveckling och läromedel?