Vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris

Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm, har tilldelats Guldäpplejuryns särskilda pris. Ett pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.


 

– Micke Kring är en i hela landet välkänd representant för den pedagogiska och tekniska utvecklingsfunktion som skolor och skolhuvudmän idag har stort behov av och som bidrar till att växla upp och synliggöra elevernas arbete i nya nätbaserade former, säger Peter Becker, ordförande i stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

Micke har i samarbete med kollegorna på Årstaskolan starkt bidragit till att många klassrum idag öppnar sig, att elevernas arbete möter en publik och får respons. Årstaskolan uppmärksammas för sitt arbete med digitalisering och webbaserade tjänster. Micke Kring är hubben för utveckling och drift av dessa tjänster i samarbete med kollegor.

Juryns särskilda pris 2015 tilldelas Micke Kring med följande motivering:
Micke Kring öppnar dörrar för lärare och elever, både på Årstaskolan och i hela landet. Han har tillsammans med pedagoger på den egna skolan metodiskt byggt uppmärksammade webbplatser som växlar upp lärares och elevers insatser. Elevers arbete görs till synliga och välkända mötesplatser, kunskapshubbar, som inte bara ger inspiration till elever och föräldrar på Årstaskolan, utan i lika hög grad till elever och lärare runt om i landet.

I allt Micke gör har han ett orubbligt engagemang för eleverna liksom för kollegornas arbete. Han delar med sig av sin kunskap och har även byggt plattformar så att andra skolor kan starta exempelvis ett eget bibblis, ett digitalt bibliotek med elevernas egna böcker, snyggt förpackade som om det vore en ”riktig” bokhandel.

Micke Kring ger exempel och förutsättningar för lärare att utveckla sin undervisning med digitala verktyg och sociala medier med stor räckvidd.

Priset delas ut på Skolforum, måndagen den 26 oktober kl 11.00

​Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator. I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2013 och 2014.

Läs mer om Guldäpplejuryns särskilda pris.