Visst är Fredrik Reinfeldt Sveriges statsminister?

Elever behöver aktuella och kvalitetssäkrade läromedel. Senast i förra veckan uppmärksammades hur lärare i svenska skolor i allt högre grad använder it i sin undervisning men att skolorna däremot inte alls investerat i digitala läromedel. Allt fler skolor börjar dock inse att digitaliseringen måste fyllas med ett innehåll och Gleerups presenterar nu den första helhetslösningen för svenska grund- och gymnasieskolor.  
 


I förra veckan kom Lärarnas riksförbunds undersökning bland 1 500 lärare som visade att Sverige med internationella mått satsar relativt lite på läromedel. En svensk elev fick i fjol i snitt läromedel (både tryckta böcker och digitala läromedel) för 546 kronor, att jämföra med en dansk elev som fick läromedel för nästan tre gånger så mycket (1 398 kronor). Även Finland lägger betydligt mer på läromedel per elev.

Under det senaste halvåret har Gleerups märkt hur allt fler skolor och kommuner efterfrågar ett effektivare sätt att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger.

– Många skolor upplever idag att de har satsat på teknik, men glömt något minst lika viktigt, ett kvalitetssäkrat innehåll i digital form. Därför erbjuder vi nu en efterfrågad helhetslösning för högstadiet och gymnasiet. För 59 kronor per elev och månad ges tillgång till digitala läromedel i alla ämnen, säger Elisabeth Lennartsdotter, marknads- och försäljningschef, Gleerups.

Grubbeskolan i Umeå är en 7-9-skola där varje elev har en egen dator och som nyligen valt en helhetslösning med Gleerups interaktiva böcker.

– Implementeringen av en-till-en har underlättats betydligt genom att elever och lärare upplevt att de från start fått aktuella och interaktiva läromedel i sina datorer, säger Klas-Göran Stridh, rektor på Grubbeskolan.

Med Gleerups interaktiva böcker följer en mängd funktioner som förenklar elevens lärande och gör läromedlet lättillgängligt. De är plattformsoberoende och fungerar lika bra på surfplatta som på dator eller i mobilen. Innehållet uppdateras fortlöpande och är alltid aktuellt.

– Genom att arbeta med de interaktiva böckerna har det blivit enklare för lärarna att undervisa med datorn som hjälpmedel. Användandet har också förenklats för både elever och  lärare genom att de interaktiva böckerna fungerar på ett likartat sätt i de olika ämnena, säger Klas-Göran Stridh.

– Att höja kunskapsresultaten i skolan kräver insatser på flera områden. Självklart borde lärare och elever ha tillgång till uppdaterade och kvalitetsgranskade läromedel i alla ämnen. Investeringen i digitala läromedel är väldigt liten i förhållande till investeringarna i datorer och surfplattor, avslutar Elisabeth Lennartsdotter.

Läs mer om Gleerups helhetslösning med digitala läromedel