Att skriva sig till läsning - erfarenheter o analyser av...

Eva Hultin (red.), Maria Westman (red.)
Bok

Produkten har utgått. Använd gärna menyn eller sökfunktionen för att hitta det du söker.

Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Denna bok finns även som e-bok (ISBN 9789151109206) och går att köpa via nätbokhandeln.


Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen och där skrivandet sker på datorer eller lärplattor. I den här boken beskriver författarna hur metoden didaktiskt har gestaltats i Sandvikens kommun, där man redan år 2003 införde arbetssättet, först i liten skala och sedan i hela kommunen. Här synliggörs praktikers kunskaper om arbete med metoden ASL; samtidigt bidrar boken med en fördjupad reflexion kring vilka villkor för läs- och skrivundervisningen som digitaliseringen av klassrummet medför.

I fem av bokens kapitel berättar praktiker om sin verksamhet och olika utmaningar de har ställts inför vid implementeringen av ASL. Deras erfarenheter visar på komplexiteten i klassrumspraktiken och hur lärare behöver vara lyhörda när de didaktiskt navigerar mot ett hållbart läs- och skrivlärande för alla barn i skolan.

I boken presenteras även den forskning av ASL som genomförts i Sandviken. Här redovisas inte enbart forskningsresultaten, utan även de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna för forskningsprojektet. Att skriva sig till läsning inbjuder till didaktisk diskussion och reflexion. Vilka didaktiska val var möjliga att göra i de situationer som beskrivs och vilka blir konsekvenserna av dessa val?

Eva Hultin arbetar som lektor i pedagogik och är vetenskaplig ledare för forskarskolan Teknikburna Kunskapsprocesser vid Högskolan Dalarna. Maria Westman arbetar som lektor i nordiska språk och projektledare för nationella prov i svenska vid Uppsala universitet.

Övriga författare är Mona Wiklander, specialpedagog/projektledare i Sandvikens kommun, samt Emily Lennander, Liselott Sjödin, Veronika Söderblom, Therese Vuolle och Linnea Westerberg, tidigarelärare i Sandvikens kommun.

  • Artikelnr : 40685728
  • Sidor : 144
  • Upplaga : 1.4
  • Utgivningsår : 2014
Recensioner

 

Del av recension från BTJ av Att skriva sig till läsning
Häftepos: 14123038
Lektör: Katharina Jacobsson

 

Författarna visar på hur metoden ASL – Att Skriva sig till Läsning - didaktiskt har utformats i Sandvikens kommun. Metoden påbörjades 2003 på ett fåtal skolor, nu arbetar alla kommunens skolor med ASL. Boken består av nio kapitel där inledningsavsnittet presenterar bokens tema varefter den didaktiska utformningen av ASL redogörs för samt den forskning som skapats kring metoden. 

 

Intressanta kapitel skrivna av lärare som arbetat med ASL följer, bl.a. beskrivs hur ASL ger ett tryggt strukturerat arbetssätt som i förlängningen skapar självständighet hos eleven. Ett avsnitt beskriver ett specifikt textarbete i årskurs 2, vilket ger insikt i olika steg som krävs för genomförandet. Elevers olika behov problematiseras och precis som inför skrivande med penna har eleverna olika förutsättningar för att arbeta med tekniken. Det som gör boken intressant är de praktiknära erfarenheter som delges i kombination med forskningsresultat.