Fördjupningsutbildning

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande

Innehåll

Språket är vårt främsta verktyg för kunskap. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla klassrum ger alla elever möjlighet att lyckas med sitt lärande. Det digitala läromedlet ger dig och eleverna stöd kring förförståelse, ord och begrepp och aktiviteter som stödjer läsning och inlärning och ett stärkt ämnesspråk. Denna utbildning ger konkreta tips till din undervisning.

Information

Målgrupp: Alla som arbetar med lärande i skolan

Omfattning: 60 minuter

Form för utbildning: Denna workshop kan vi erbjuda antingen fysiskt eller digitalt, beroende på vad som passar er bäst.

Kontakt och anmälan

Kontakta Lotta Persson, processledare för digital utveckling, för att boka en tid och/eller skräddarsy ett upplägg för er skola.

lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02