Fördjupningsutbildning

Att läsa för att lära i digital text 

Innehåll

Hur går det med läsförståelsen i en digital samtid? Den aktuella skoldebatten ställer relevanta frågor kring kunskap, inlärning och läsning i en digital skola. Finns det anledning till oro, eller finns det möjligheter som också stärker lärandet?

Det här är en fortbildning som tar avstamp i läsningen som en viktig digital kompetens i vår samtid och i läroplanerna. Vi reder ut begreppen kring litteracitet och läsning i tryckt och digital text relaterat till aktuella undersökningar och forskning. Du får också goda exempel på hur du kan utveckla elevernas studieteknik med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och aktiva lässtrategier i de digitala läromedlen.


Information

Målgrupp: Alla som arbetar med lärande i skolan

Omfattning: 60 minuter

Form för utbildning: Denna workshop kan vi erbjuda antingen fysiskt eller digitalt, beroende på vad som passar er bäst.

Kontakt och anmälan

Kontakta Lotta Persson, processledare för digital utveckling, för att boka en tid och/eller skräddarsy ett upplägg för er skola.

lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02