Fördjupningsutbildning

Det flerspråkiga klassrummet

Innehåll

Framgångsrikt lärande bygger alltid på stöttning, kontextualisering och höga förväntningar. Det är viktigt i alla klassrum, men kanske helt avgörande i det flerspråkiga. Dessutom - elever med ett annat modersmål än svenska har bättre chans att lyckas i skolan om de får använda både modersmål och svenska i klassrummet. Gleerups digitala läromedel erbjuder flera olika möjligheter för eleven att arbeta flexibelt, oavsett språklig bakgrund. Den här utbildningen går igenom vilka möjligheter du har att individanpassa, jobba med förförståelse, stöd och språkutveckling i de digitala läromedlen. 

Information

Målgrupp: Ledningsgrupper – skolledare, IKT-pedagoger och förstelärare

Omfattning: 60 minuter

Form för utbildning: Denna workshop kan vi erbjuda antingen fysiskt eller digitalt, beroende på vad som passar er bäst.

Kontakt och anmälan

Kontakta Lotta Persson, processledare för digital utveckling, för att boka en tid och/eller skräddarsy ett upplägg för er skola.

lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02