Fördjupningsutbildning

Skolutveckling och förändring med digitala läromedel

Innehåll

Digitala läromedel – vad har rektor med det att göra? Ingenting, ur ett undervisningsperspektiv. Det är lärarnas verktyg. Ganska mycket, om man ser det ur ett skolutvecklingsperspektiv. Ur den synvinkeln är du som skolledare en nyckelperson, inte minst när det gäller implementering och att säkerställa en likvärdig, pedagogisk användning som höjer kvaliteten på undervisningen.

Syftet med den här fördjupningsutbildningen är att ge dig och ledningsgruppen insikt i vilka möjligheter investeringen i digitala läromedel för hela skolan kan ge för ert systematiska kvalitetsarbete. Här finns gemensamma möjligheter att exempelvis utveckla tillgängligheten i undervisningen, att stärka elevernas läsförmåga och studieteknik, att nyttja läromedlens stöd i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Kort sagt –  stöd för utvecklingsarbete ni redan bedriver.


Information

Målgrupp: Alla som arbetar med lärande i skolan

Omfattning: 60 minuter

Form för utbildning: Denna workshop kan vi erbjuda antingen fysiskt eller digitalt, beroende på vad som passar er bäst.

Kontakt och anmälan

Kontakta Lotta Persson, processledare för digital utveckling, för att boka en tid och/eller skräddarsy ett upplägg för er skola.

lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02