Fördjupningsutbildning

Skolutveckling och förändring med digitala läromedel

Innehåll

Digitala läromedel – vad har rektor med det att göra? Ganska mycket, om du frågar oss! Det är framför allt en gedigen investering vad gäller tillgänglighet och likvärdighet. För att lyckas krävs både planering och en genomtänkt implementering. Ska ni nå högre måluppfyllelse, framgångsrikt lärande och kvalitetssäkrad undervisning behövs fokus även på innehållsfrågan, helst kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. Och då behövs rektor!

Vi vill gärna hjälpa dig och ledningsgruppen i processen med att både implementera och följa upp en god investering i digitala läromedel. Vi vet vilka framgångsfaktorer och uppförsbackar som finns att hantera. Tillsammans sätter vi fokus på viktiga skolutvecklingsfrågor – det här är välinvesterad tid för ert kommande utvecklingsarbete.


Information

Målgrupp: Ledningsgrupper – skolledare, IKT-pedagoger och förstelärare

Omfattning: 60 minuter

Form för utbildning: Under rådande omständigheter erbjuds denna workshop i första hand digitalt, men när restriktionerna lättar så kör vi utbildingen på det sätt som ni önskar.

Kontakt och anmälan

Kontakt och anmälan

Kontakta Lotta Persson, processledare för digital utveckling, för att boka en tid och/eller skräddarsy ett upplägg för er skola.

lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02