Grundutbildning

Bli en certifierad superuser 

Innehåll

Detta är en fördjupad och praktiskt orienterad utbildning i de kompletta digitala läromedlens möjligheter. En genomgripande djupdykning i alla funktioner, men även fördjupningar i de större frågorna som till exempel inkludering, studieteknik, informations- och källkritik, att bygga ut läromedlet och länka samman med andra verktyg som t ex Gsuite/O365 eller det LMS ni använder. Efter utbildningen kan du bättre stödja dina kollegor i implementeringen, svara på grundläggande frågor och vara en katalysator för ämnesutveckling och samarbete på skolan.


Information

Målgrupp: Du som är eller vill vara expert och stötta kollegor på skolan med frågor kring digitala läromedel

Form för utbildning: Under rådande omständigheter erbjuds denna workshop i första hand digitalt, men när restriktionerna lättar så kör vi utbildingen på det sätt som ni önskar.

Kontakt och anmälan

Kontakt och anmälan

Kontakta Lotta Persson, processledare för digital utveckling, för att boka en tid och/eller skräddarsy ett upplägg för er skola.

lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02