Onlineutbildning

Bli en certifierad superuser 

Innehåll

För dig som är superuser finns en onlineutbildning uppbyggd i tre steg som gör dig till certifierad superuser, med allt du behöver för att känna dig trygg i din roll.

Det är en fördjupad och praktiskt orienterad utbildning i de digitala läromedlens möjligheter. Du guidas steg för steg genom alla funktioner och finesser och  får själv prova på de olika funktionerna. Vi tar även upp hur digitala läromedel kan inkluderas i större skolfrågor som till exempel differentiering och tillgänglighet, studieteknik och digital läsning. 

Du tar del av utbildningen när du själv vill och kan följa den i din egen takt.
Efter utbildningen kan du bättre stödja dina kollegor i implementeringen och svara på grundläggande frågor.


Information

Målgrupp: Du som har uppdraget som skolans superuser och vill stötta kollegor på skolan med frågor kring digitala läromedel.

Form för utbildning: Du följer onlineutbildningen från din egen dator och kan ta del av den när du själv vill och följa den i din egen takt.

Så tar du del av utbildningen

Följ länkarna nedan till onlineutbildningens tre delar. (Du behöver vara inloggad i Gleerups portal för att komma direkt till onlineutbildningen). 

Steg 1 Grunderna 
Steg 2 Finesser och funktioner 
Steg 3 Sådant som lyfter hela skolan


Kontakt 

Har du frågor om Gleerups superuser kontakta Lotta Persson, processledare för digital utveckling.
lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02