Fördjupningsutbildning

Tillgänglighet, stöd och lärande med digitala läromedel

Innehåll

Det här är en utbildning som riktar sig till dig som arbetar som specialpedagog, speciallärare eller på annat sätt har ett övergripande ansvar kring tillgänglig lärmiljö på din skola eller i din kommun. Ambitionen är att du ska få en djupare förståelse kring såväl utformning, som funktion och lärande i Gleerups digitala läromedel.

Fokus i den här utbildningen ligger på tillgänglighetsfrågor. Tillsammans med SPSM och ILT Education har vi byggt in flera olika sätt för att öka  tillgängligheten i Gleerups portal. Design för alla har varit en grundläggande utgångspunkt, dvs det som gynnar elever med funktionsnedsättning gynnar oftast alla elever. Här handlar det också om digital kompetens för alla. Att kunna läsa för att lära i en digital samtid är en demokratifråga och därför behöver vi närma oss den frågan också för elever som på olika sätt behöver extra stöd. Vi vill ge dig extra utbildning i hur du som specialpedagog kan stödja såväl kollegor i planering av undervisningen, som era elever i behov av extra stöd och anpassning i de digitala läromedlen.


Information

Målgrupp: Specialpedagoger, speciallärare, skolledare

Omfattning: 45 minuter

Form för utbildning: Denna workshop kan vi erbjuda antingen fysiskt eller digitalt, beroende på vad som passar er bäst.

Kontakt och anmälan

Kontakta Lotta Persson, processledare för digital utveckling, för att boka en tid och/eller skräddarsy ett upplägg för er skola.

lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02