Studiestöd på modersmål

Undervisar du nyanlända elever? Med studiestöd integrerat direkt i Gleerups digitala läromedel får dina nyanlända elever större möjligheter att nå målen. Med en enkel inloggning kan dina elever arbeta i samma läromedel på sitt modersmål. 

Studiestöd integrerat i digitala läromedel är en inläst pedagogisk bearbetning och förklarar innehållet på dina elevers modersmål. Det ger eleven hjälp att förstå innebörden av texterna, vilket främjar kunskaperna i det svenska språket samtidigt som eleven utvecklas i sitt modersmål. För att denna funktion ska vara tillgänglig måste din skola ha en licens hos ILT inläsningstjänst.

Studiestöd på modersmål i Gleerups digitala läromedel

Så aktiverar du studiestödet

Kort film som visar hur du aktiverar studiestödet i ditt digitala läromedel från Gleerups. 

 

 

 

 

Läromedel med studiestöd

Språk

GRUNDSKOLA  
Gleerups geografi 4-6 digitala läromedel Somaliska, Arabiska (mars -19)
Gleerups historia 4-6 digitalt läromedel Somaliska, Arabiska (mars -19)
Gleerups religion 4-6 digitalt läromedel Somaliska , Arabiska (sommar -19)
Gleerups samhällskunskap 4-6 digitalt läromedel Arabiska, Somaliska (mars -19)
Gleerups biologi 4-6 digitalt läromedel Arabiska, Somaliska (sommar -19)
Gleerups fysik 4-6 digitalt läromedel Arabiska (mars -19), Somaliska (sommar -19)
Gleerups kemi 4-6 digitalt läromedel Arabiska (mars -19), Somaliska (sommar -19)
Gleerups teknik 4-6 digitalt läromedel Arabiska, Somaliska (mars -19)
   
Gleerups geografi 7-9 digitalt läromedel Arabiska, Dari (sommar -19)
Gleerups historia 7-9 digitalt läromedel Arabiska, Dari (mars -19)
Gleerups religion 7-9 digitalt läromedel Arabiska, Dari (mars -19)
Gleerups samhällskunskap 7-9 digitalt läromedel Arabiska, Dari ( mars -19)
Gleerups biologi 7-9 digitalt läromedel Arabiska, Dari (sommar -19)
Gleerups fysik 7-9 digitalt läromedel Arabiska, Dari
Gleerups kemi 7-9 digitalt läromedel Arabiska, Dari (mars -19)
Gleerups teknik 7-9 digitalt läromedel Arabiska, Dari (sommar -19)
   
GYMNASIESKOLA  
Språket och berättelsen 1 digitalt läromedel i svenska Arabiska, Somaliska (sommar -19), Dari (mars -19)
Möt historien 50p digitalt läromedel  Somalisk, Arabiska (mars - 19), Dari (sommar -19)
Kompass till samhällskunskap 50 digitalt läromedel Arabiska (sommar -19), Somaliska (sommar -19), Dari (mars -19)
Relief livsvägar digitalt läromedel i religionskunskap Dari,  Arabiska (mars -19), Somaliska (mars -19)
Synpunkt Naturkunskap 1a1 digitalt läromedel Arabiska, Somaliska, Dari
Medicin 1 digitalt läromedel Arabiska (februari -19), Somaliska (sommar -19), Dari (sommar -19)
Psykiatri 1 digitalt läromedel Arabiska (sommar -19), Somaliska (februari -19), Dari (mars -19)
Kommunikation digitalt läromedel Somaliska, Dari,  Arabiska (mars -19)
Lärande och utveckling digitalt läromedel Arabiska, Dari,  Somaliska
Hälsopedagogik digitalt läromede Arabiska (mars -19), Somaliska (mars -19), Dari (mars -19)
Pedagogiskt ledarskap digitalt läromedel Arabiska, Dari, Somaliska
Människors miljöer digitalt läromedel Somaliska, Dari, Arabiska (mars -19)
Vård och omsorgsarbete 2 digitalt läromedel Arabiska (februari -19), Somaliska (sommar -19), Dari (sommar -19)
Prestanda bas 3.0 fordonsteknik digitalt läromedel Arabiska, Somaliska, Dari (sommar -19)
Insteg fordonsteknik digitalt läromedel Arabiska (februari -19), Somaliska (februari -19), Dari (sommar -19)
Yrkeskunskap gods- och persontransporter digitalt läromedel Somaliska, Arabiska (sommar -19), Dari (sommmar -19)

 

För att kunna aktivera studietsödet i Gleerups digitala läromedel måste din skola ha en licens hos ILT, Inläsningstjänst.

Mer information om ILT hittar du här