Studiestöd på modersmål

Undervisar du nyanlända elever? Med studiestöd integrerat direkt i Gleerups digitala läromedel får dina nyanlända elever större möjligheter att nå målen. Med en enkel inloggning kan dina elever arbeta i samma läromedel på sitt modersmål. 

Studiestöd integrerat i digitala läromedel är en inläst pedagogisk bearbetning och förklarar innehållet på dina elevers modersmål. Det ger eleven hjälp att förstå innebörden av texterna, vilket främjar kunskaperna i det svenska språket samtidigt som eleven utvecklas i sitt modersmål. För att denna funktion ska vara tillgänglig måste din skola ha en licens hos ILT inläsningstjänst.

Studiestöd på modersmål i Gleerups digitala läromedel

Så aktiverar du studiestödet

Kort film som visar hur du aktiverar studiestödet i ditt digitala läromedel från Gleerups. 

 

 

 

För att kunna aktivera studietsödet i Gleerups digitala läromedel måste din skola ha en licens hos ILT, Inläsningstjänst.

Mer information om ILT hittar du här