Nyfiken på Begreppafilmer i läromedel för vård och omsorg? 

I Gleerups digitala läromedel för vård och omsorg hittar du mer än 40 pedagogiska filmer utvecklade tillsammans med ILT Education som ger eleverna fler möjligheter till lärande. Möt Maria Christidis, författare, som skrivit manus till flera av filmerna.

I läromedlen för vård och omsorg ligger fokus på ett pedagogiskt och tillgängligt språk och de innehåller en rad språkutvecklande verktyg till stöd för både lärare och elever. Bland annat finns mer än 40 Begreppa-filmer som är framtagna tillsammans med med ILT Education. De korta filmerna förklarar fysiologiska processer, sjukdomslära samt centrala, viktiga och abstrakta begrepp.
 
Komplex process att skriva manus

Maria Christidis är legitimerad sjuksköterska, gymnasielärare i vård och omsorg,  högskolelektor på sjuksköterskeutbildningen vid Röda Korsets högskola och författare till ett flertal läromedel inom vård och omsorg. Hon har dessutom skrivit manus till flera av Begreppa-filmerna i Gleerups läromedel för VO.  

–  För mig var det en ny erfarenhet att skriva manus. Det är ett annat typ av tänkande och skrivande, där man behöver vara koncis men tydlig och anpassa text till idéer om rörliga bilder, säger Maria.

– Att skriva manus är en komplex process som rymmer flera perspektiv, till exempel pedagogik, yrke och vetenskap. Alla dessa perspektiv behöver kombineras så att innehållet blir rätt, fortsätter hon.

Filmerna bra komplement
Genom de många filmerna i läromedlen får eleverna möjlighet att variera inlärningen.

– Filmerna är ett bra komplement till befintligt undervisningsmaterial. Filmer ger fler möjligheter till lärande eftersom de erbjuder ytterligare ett sätt att förstå ett ämnesområde, säger Maria.

Filmerna förtydligar och underlättar förståelsen
Eleverna på vård- och omsorgsutbildningen möter en hel rad abstrakta begrepp. Begreppa-filmerna förklarar och tydliggör för en hel rad sådana begrepp. Till exempel etik och värdegrund i vård och omsorg, ergonomi samt kommunikation.  

– Jag upplever att filmerna bidrar till undervisningen genom att de förtydligar och underlättar förståelsen av läromedelstexten. Filmerna gör det möjligt att förklara begrepp som är svåra på ett enkelt sätt med rörliga bilder istället för statisk text, säger Maria.

Utgångspunkt i centrala innehållet
Alla Begreppa-filmerna har sin utgångspunkt i det centrala innehållet. Filmerna kring fysiologiska processer behandlar människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd och försvar. Här finns filmer om till exempel andningen och andningsorganen, matspjälkningen, sinnesorganen och vätskebalans. 

 – Filmerna om centrala begrepp gör det abstrakta mer konkret genom olika exempel. Det tror jag att eleverna uppskattar, säger Maria.

 – Det har varit väldigt lärorikt att genom att skriva manus få vara en del av processen. Särskilt intressant var resultatet, tolkningen från text till film, avslutar Maria.

Filmer översatta till engelska, tigrinja, arabiska, somaliska och dari
Begreppa-filmerna finns dessutom tillgängliga på fem olika språk utöver svenska – engelska, tigrinja, arabiska, somaliska och dari/persiska för skolor som har licens hos ILT Education. De flerspråkiga filmerna på elevernas modersmål når man då direkt i Gleerups digitala läromedel.  


Upptäck digitala läromedel för vård och omsorg

Nyfiken på Begreppa-filmerna och allt annat innehåll i Gleerups digitala läromedel för vård och omsorg? Välj ett eller flera läromedel och prova helt kostnadsfritt i 30 dagar. 

Prova gratis

 

19 Okt 2021