Ensamkommande barn och ungdomar

Daniel Hedlund
Bok

Produkten har utgått. Använd gärna menyn eller sökfunktionen för att hitta det du söker.

Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Ensamkommande barn och ungdomar har varit i fokus för mediernas och politikernas intresse under de senaste åren. I den här boken presenteras forskning, ramverk och rutiner som rör denna heterogena grupp.

Det finns inga tecken på att den globala migrationen är på väg att minska. Den globala ojämlikheten påverkar vardagsvillkoren negativt för hela samhällen, vilket också får barn och ungdomar att vilja söka sig till andra platser och länder.

Författaren beskriver hur begreppet ensamkommande barn vuxit fram och diskuterats samt hur denna debatt ibland tagit sig motsägelsefulla uttryck. Boken presenterar också de rättsliga ramverk som påverkar asylprövning och asylmottagning. Därefter beskrivs hur dessa system fungerar i praktiken när ensamkommande barn anländer i Sverige. Här finns också en övergripande presentation av kommunernas ansvar för ensamkommande barn via socialtjänst och överförmyndarnämnd.

Boken riktar sig främst till studenter på socionomprogrammet men också till socialsekreterare, boendepersonal och andra som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar. Den kan också fungera som en introduktion för alla som vill lära sig mer om hur asylprocessen i Sverige fungerar.

Daniel Hedlund är filosofie och juris kandidat, Master of Human Rights samt filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap. Han är postdoktor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

  • Artikelnr: 40697103
  • Sidor: 128
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2018