Alexandru Panican

Alexandru Panican

Alexandru Panican är docent i socialt arbete vid Lunds universitet. Han har ett brett forskningsintresse, däribland organisering av ekonomiskt bistånd.

Produkter av Alexandru Panican