Andreas Nord

Andreas Nord

Andreas Nord är filosofie doktor och docent i nordiska språk samt universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Han forskar framför allt om myndighetsspråkvård och myndighetskommunikation. Andreas undervisar och handleder främst inom språkvetenskaplig textanalys och skrivande.

Produkter av Andreas Nord