Anette Olin

Anette Olin

Anette Olin är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har fokus på frågor om samverkan mellan universitet och skolor, professionsdriven skolutveckling samt lärares kunskap och lärande. 

Produkter av Anette Olin